118,7428

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Grujić - 200083/2010

Dana 13.03.2017. u 13:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Nemanja Grujić, broj indeksa 200083/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Nauka o podacima i veštačka inteligencija".

Univerzitet Singidunum © 2018