118,7428

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Nikola Arsić - 200066/2013

Dana 29.12.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Arsić, broj indeksa 200066/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Korišćenje veb tehnologija za razvoj bloga Travel couple".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Uzelac - 200959/2013

Dana 29.12.2017. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Uzelac, broj indeksa 200959/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Veb aplikacija za rezervaciju zubarskih usluga".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Lazović - 200772/2013

Dana 12.12.2017. u 10:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Jelena Lazović, broj indeksa 200772/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj responzivne MVC Veb aplikacije u PHP tehnologiji".

Odbrana diplomskog rada - Filip Jakovljević - 200573/2011

Dana 05.12.2017. u 10:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Filip Jakovljević, broj indeksa 200573/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Animacija".

Odbrana diplomskog rada - Luka Ćurčić - 201796/2012

Dana 05.12.2017. u 10:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Luka Ćurčić, broj indeksa 201796/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Aplikacija e-trgovine u tehnologiji APS.NET".

Odbrana diplomskog rada - Marija Ćirić - 201175/2013

Dana 06.12.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Marija Ćirić, broj indeksa 201175/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zaštita na internetu".

Univerzitet Singidunum © 2018