118,7428

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Ilija Stepanović - 2000406/2013

Dana 17.11.2017. u 11:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Ilija Stepanović, broj indeksa 2000406/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj android aplikacije TourApp za podršku turizmu u Beogradu".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Vuković - 200596/2013

Dana 21.11.2017. u 10:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Nikola Vuković, broj indeksa 200596/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj HTML-a i CSS-a".

Odbrana diplomskog rada - Milenko Đoković - 200680/2010

Dana 06.11.2017. u 17:00, u prostoriji 018, u prizemlju, Kumodraška 261, student Milenko Đoković, broj indeksa 200680/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Web prezentacija u CMS-u Geodetske tehničke škole Beograd".

Odbrana diplomskog rada - Ristić Milan - 201716/2013

Dana 06.11.2017. u 17:00, u prostoriji 018, u prizemlju, Kumodraška 261, student Ristić Milan, broj indeksa 201716/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Web aplikacije za distribuciju video snimaka".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Mišković - 200361/2010

Dana 02.11.2017. u 10:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Mišković, broj indeksa 200361/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena informacionih tehnologija u inženjerskim sistemima".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Jovanović - 200050/2009

Dana 02.11.2017. u 10:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Jovanović, broj indeksa 200050/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Digitalni potpis".

Odbrana diplomskog rada - Nenad Jovanov - 201168/2013

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Nenad Jovanov, broj indeksa 201168/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Proširena stvarnost".

Odbrana diplomskog rada - Dušan Baša - 200688/2012

Dana 03.11.2017. u 17:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Dušan Baša, broj indeksa 200688/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Bezbednost računarskih sistema srednje veličine".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Mišić - 2000652010

Dana 03.11.2017. u 17:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Mišić, broj indeksa 2000652010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Identifikacija primenom multimodalne biometrije".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Stojisavljević - 200915/2010

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Stojisavljević, broj indeksa 200915/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet aplikacija za prodaju računarskih komponenata".

Odbrana diplomskog rada - Željko Mirković - 200944/2013

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Željko Mirković, broj indeksa 200944/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Lokalna Računarska Mreža".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Savić - 201621/2013

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jelena Savić, broj indeksa 201621/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj esport industrije i video igre danas".

Odbrana diplomskog rada - Filip Stojmanovski - 202775/2015

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Filip Stojmanovski, broj indeksa 202775/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "FTTx pristupne mreže".

Odbrana diplomskog rada - Filip Drinjaković - 201008/2013

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Filip Drinjaković, broj indeksa 201008/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Elektronska trgovina".

Odbrana diplomskog rada - Jovan Rakočević - 2010008/2013

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Jovan Rakočević, broj indeksa 2010008/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kriptovalute".

Odbrana diplomskog rada - Danilo Selaković - 200944/2009

Dana 01.11.2017. u 10:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Danilo Selaković, broj indeksa 200944/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "CAPTCHA sistemi".

Univerzitet Singidunum © 2018