118,7428

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Miloš Lazić - 200626/2012

Dana 31.10.2017. u 12:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Lazić, broj indeksa 200626/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Hard diskovi i spašavanje podataka".

Odbrana diplomskog rada - Lazar Miljković - 200642/2012

Dana 31.10.2017. u 12:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Lazar Miljković, broj indeksa 200642/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Realizacija web sajta primenom CSSHTML I PHP tehnologija".

Odbrana diplomskog rada - Mihailo Joksimović - 202251/2015

Dana 27.10.2017. u 14:30, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Mihailo Joksimović, broj indeksa 202251/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Generisanje akustičnog potpisa u svrhu identifikacije i kategorizacije zvučnog zapisa".

Odbrana diplomskog rada - Sava Lazić - 200239/2013

Dana 27.10.2017. u 14:30, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Sava Lazić, broj indeksa 200239/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Korišćenje naprednih tehnologija za razvoj veb aplikacije za pretragu događaja".

Odbrana diplomskog rada - Darko Gligorijević - 202710/2015

Dana 26.10.2017. u 15:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Darko Gligorijević, broj indeksa 202710/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Web aplikacije kućne biblioteke u tehnologiji PHP".

Odbrana diplomskog rada - Dušan Blagojević - II-6105/2008

Dana 26.10.2017. u 15:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Dušan Blagojević, broj indeksa II-6105/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj bloga u tehnologiji PHP koristeći aplikativni okvir Laravel".

Odbrana diplomskog rada - Sava Kovačević - 202558/2015

Dana 26.10.2017. u 15:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Sava Kovačević, broj indeksa 202558/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena HTML-a i CSS-a u izradi web sajta".

Odbrana diplomskog rada - Milica Milivojević - 200888/2013

Dana 26.10.2017. u 15:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Milica Milivojević, broj indeksa 200888/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Aplikacija za zubarske ordinacije".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Nešovanović - 200680/2013

Dana 26.10.2017. u 15:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Miloš Nešovanović, broj indeksa 200680/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Aplikacija za kupovinu satova preko interneta".

Odbrana diplomskog rada - Kristina Mitrović - 200755/2013

Dana 17.10.2017. u 12:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Kristina Mitrović, broj indeksa 200755/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kreiranje igrice "Robot Crossing" korišćenjem Unity alata".

Odbrana diplomskog rada - Mirjana Krstić - 200256/2013

Dana 11.10.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Mirjana Krstić, broj indeksa 200256/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "ImplementacijaCRM veb aplikacije korišćenjem savremenih tehnologija za programiranje u realnom vremenu".

Odbrana diplomskog rada - Marko Milošević - 200698/2013

Dana 11.10.2017. u 09:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Marko Milošević, broj indeksa 200698/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Project Manager".

Odbrana diplomskog rada - Dejan Živković - 200738/2013

Dana 04.10.2017. u 14:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Dejan Živković, broj indeksa 200738/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Android igre Screen Cleaner".

Univerzitet Singidunum © 2018