118,7428

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Dragan Lazović - 200418/2012

Dana 30.01.2017. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Dragan Lazović, broj indeksa 200418/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Poslovno pregovaranje i upravljanje sukobima".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Dumović - 60/2005

Dana 12.01.2017. u 13:00, u prostoriji 018, u prizemlju, Kumodraška 261, student Nikola Dumović, broj indeksa 60/2005, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Veb prezentacija knjigovodstvene agencije "Mima GMD"".

Univerzitet Singidunum © 2018