118,7428

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Dražen Jovanović - 201367/2012

Dana 28.01.2016. u 11:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Dražen Jovanović, broj indeksa 201367/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Web sajta agencije za konsijerž usluge u tehnologiji PHP".

Odbrana diplomskog rada - Ognjen Ninković - 200168/2010

Dana 28.01.2016. u 11:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Ognjen Ninković, broj indeksa 200168/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Web sajta e-trgovine korišćenjem sistema za upravljanje Web sadržajem Wordpress".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Nešković - 201311/2011

Dana 28.01.2016. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Nešković, broj indeksa 201311/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj i implementacija sopstvenog autentifikacionog servisa".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Radojičić - 201557/2011

Dana 28.01.2016. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Radojičić, broj indeksa 201557/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Evaluacija bezbednosti primenjenih kriptografskih protokola na mobilnim platformama".

Odbrana diplomskog rada - Mina Kamberović - 202404/2013

Dana 28.01.2016. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Mina Kamberović, broj indeksa 202404/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zaštita izvornog koda PHP aplikacija".

Odbrana diplomskog rada - Darko Pantelić - 201952/2011

Dana 25.01.2016. u 12:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Darko Pantelić, broj indeksa 201952/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prenos i zaštita govora".

Odbrana diplomskog rada - Nevena Mijailović - 202343/2011

Dana 19.01.2016. u 11:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Nevena Mijailović, broj indeksa 202343/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "WordPress tehnologija u izradi i marketingu Web portala".

Odbrana diplomskog rada - Rastko Negoicić - 201989/2013

Dana 18.01.2016. u 11:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Rastko Negoicić, broj indeksa 201989/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena u Web i GPS tehnologija u savremenim poslovnim sistemima".

Odbrana diplomskog rada - Andrija Vojvodić - 220131/2013

Dana 18.01.2016. u 11:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Andrija Vojvodić, broj indeksa 220131/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Moderni sеrvisi anonimnosti na internetu".

Odbrana diplomskog rada - Saša Paunović - 200980/2011

Dana 18.01.2016. u 11:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Saša Paunović, broj indeksa 200980/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Detekcija lica upotrebom Viola-Jones Algoritma".

Odbrana diplomskog rada - Marko Đokanović - 200310/2011

Dana 18.01.2016. u 11:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Marko Đokanović, broj indeksa 200310/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Novi trendovi u veštačkoj inteligenciji".

Odbrana diplomskog rada - Aleksa Živković - 200914/2011

Dana 18.01.2016. u 10:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Aleksa Živković, broj indeksa 200914/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Web sajta obrazovne ustanove za obuku astronauta u PHP tehnologiji".

Odbrana diplomskog rada - Janko Gagić - 2173/2008

Dana 18.01.2016. u 15:30, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Janko Gagić, broj indeksa 2173/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Web Aplikacija za rentiranje vozila ".

Odbrana diplomskog rada - Andrijana Tomić - 200949/2012

Dana 18.01.2016. u 16:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Andrijana Tomić, broj indeksa 200949/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Web sajt Centra za umetnost pokreta Perpetuum".

Odbrana diplomskog rada - Ana Kovačević - 201114/2010

Dana 18.01.2016. u 15:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Ana Kovačević, broj indeksa 201114/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Android aplikacija Fast Food".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Koprivica - 200095/2011

Dana 18.01.2016. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Nemanja Koprivica , broj indeksa 200095/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Web sajta e-trgovine za prodaju sportske opreme korišćenjem WordPress modula "WooCommerce"".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Radivojević - 200049/2010

Dana 18.01.2016. u 11:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Stefan Radivojević, broj indeksa 200049/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Izrada aplikacije "Kuda večeras"".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Trifunović - 202126/2013

Dana 15.01.2016. u 11:00, u prostoriji 112, na I spratu, Kumodraška 261, student Stefan Trifunović, broj indeksa 202126/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Web portala kompanije za pružanje građevinskih usluga u tehnologiji PHP".

Odbrana diplomskog rada - Lazar Pavlović - 200188/2011

Dana 15.01.2016. u 11:00, u prostoriji 112, na I spratu, Kumodraška 261, student Lazar Pavlović, broj indeksa 200188/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Web sajta za prodaju brze hrane korišćenjem sistema za upravljanje Web sadržajem Wordpress".

Univerzitet Singidunum © 2018