118,7428

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Vladimir Balašev - 200785/2010

Dana 29.01.2015. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Vladimir Balašev, broj indeksa 200785/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Evaluacija bezbednosti računarskih sistema i korisnika".

Odbrana diplomskog rada - Trifun Gojković - 201919/2010

Dana 29.01.2015. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Trifun Gojković, broj indeksa 201919/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "IGRP protokol".

Odbrana diplomskog rada - Đorđe Kockarević - 200045/2009

Dana 28.01.2015. u 15:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Đorđe Kockarević, broj indeksa 200045/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ćelijski sistemi u mobilnoj telefoniji".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Spasić - 200989/2010

Dana 26.01.2015. u 11:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Spasić, broj indeksa 200989/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Web sajta za e-prodaju fotografskih usluga pomoću sistema za upravljanje Web sadržajem Wordpress".

Odbrana diplomskog rada - Vladica Kostić - 201727/2010

Dana 19.01.2015. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Vladica Kostić, broj indeksa 201727/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Veb aplikacija za pretraživanje i rad nad bazom podataka".

Odbrana diplomskog rada - Radomir Bajkin - 260113/2009

Dana 19.01.2015. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Radomir Bajkin, broj indeksa 260113/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zaštita LAN mreže".

Odbrana diplomskog rada - Vuk Nikolić - 137/2005

Dana 16.01.2015. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Vuk Nikolić, broj indeksa 137/2005, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "SKYPE-servis za prenos govora preko Interneta".

Odbrana diplomskog rada - Dragan Milovanović - 200240/2010

Dana 16.01.2015. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Dragan Milovanović, broj indeksa 200240/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uporedna analiza društvenih mreža".

Odbrana diplomskog rada - Miloš Jakovljević - 201932/2012

Dana 16.01.2015. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Jakovljević, broj indeksa 201932/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Veze na širokom prostoru - WAN".

Univerzitet Singidunum © 2018