118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Jovana Stamenković - 201876/2014

Dana 22.01.2018. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Stamenković, broj indeksa 201876/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj veb aplikacije za oglašavanje nekretnina u tehnologiji PHP".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Prlja - 200614/2013

Dana 16.01.2018. u 09:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Prlja, broj indeksa 200614/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Touristiqo - Veb sajt za turističku agenciju".

Univerzitet Singidunum © 2018