118,7428

Tekući računi

Brojevi tekućih računa za uplate školarina
Fakultet/DepartmanBroj tekućeg računa
PFB - Poslovna ekonomija 160-360190-86
PFB - Anglistika 160-360180-19
FTHM 160-342460-23
FIR 265-1780310001126-61
TF 265-1780310001129-52
FFKMS 190-7340-83
Master i doktorske studije 160-360186-98
Strane studije 265-1780310001125-64
Krems 265-1780310001128-55

 

Brojevi tekućih računa za prijavu ispita i uverenja
190-7342-77
265-1780310001130-49

 

Brojevi tekućih računa za ostale naknade
(diplomski radovi, izrada diplome, upisni materijal, osiguranje itd.)
190-7344-71
190-7343-74
Univerzitet Singidunum © 2018