118,7428

Kurs - Uvod u Java programiranje

Ovaj kurs je namenjen samo učenicima srednjih škola.

Java

 

Početni kurs iz programiranja korišćenjem programskog jezika Java namenjen je onima koji žele da bez prethodnog znanja programiranja steknu osnovna znanja iz programiranja i naprave svoj prvi program u Javi.

 

 

 

Prijavite se za ovaj kurs

 

Programski jezik Java je odabran zbog svoje popularnosti i velikog broja mogućnosti koje nudi, a učenje se izvodi u okruženju NetBeans.

Kurs je organizovan u 30 časova, a rad se odvija u elektronskim učionicama na Univerzitetu Singidunum. Svi materijali za kurs su obezbeđeni polaznicima.

Java je objektno orijentisani jezik opšte namene, jednostavna za korišćenje, a dodatno na popularnosti je dobila pojavom Android platforme. Poznavanje Jave omogućava Vam dobru osnovu za dalje usavršavanje u razvoju objektno orijentisanog softvera.

Ciljevi kursa su:

 • Da se polaznici upoznaju sa NetBeans okruženjem za razvoj Java aplikacija
 • Da se upoznaju sa osnovnim elementima programiranja kroz konkretne primere u programskom jeziku Java
 • Da se upoznaju sa osnovnim principima objektno orijentisanog programiranja
 • Da nauče formalna i neformalna pravila i konvencije u programiranju
 • Da se upoznaju sa savremenim trendovima programiranja
 • Da samostalno izrade svoj prvi Java program

Realizacija kursa

Kurs je podeljen u pet nastavnih dana po šest časova, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad;
 • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača;

Predmeti predavanja

 • Osnovni elementi programiranja
 • Uvod u programski jezik Java
 • Pojam Java virtuelne mašine (JVM)
 • Upoznavanje sa razvojnim okruženjem NetBeans
 • Osnovni elementi jezika Java
 • Tipovi podataka
 • Naredbe i izrazi
 • Kontrola toka programa – if, if-else, složeni if-else, switch naredbe
 • Petlje
 • Metode
 • Osnovne Java klase – ulaz/izlaz, klasa Math, Stringovi
 • Rad sa fajlovima
 • Uvod u objektno orijentisano programiranje
 • Pojam klasa i objekata

 

Prijavite se za ovaj kurs

Univerzitet Singidunum © 2018