118,7428

Kurs - Osnove HTML5 i CSS3

Ovaj kurs je namenjen samo učenicima srednjih škola.

HTML5 

Početni kurs HTML5 i CSS3 je namenjen osobama bez prethodnog znanja i iskustva u oblasti veb dizajna. Osnovni cilj je da se početnici u ovoj oblasti osposobe za kreiranje i modifikovanje jednostavnijih veb stranica.

 

 

 

Prijavite se za ovaj kurs

 

Ciljevi kursa

 • Da se polaznici upoznaju sa radnim okruženjem
 • Da se upoznaju sa osnovnim pojmovima HTML-a i CSS-a
 • Da kreiraju sopstvenu veb stranicu
 • Da vizuelno prilagode kreiranu stranicu po želji i potrebi

Predmeti predavanja

 • Uvod
  • Osnovni pojomovi o Internetu
  • Osnove WWW (URL, HTML, HTTP)
 • Osnovi tagovi jezika XHTML
  • HTML
  • XML
  • XHTML
 • HTML
  • Liste
  • Tabele
  • Linkovi
  • Slike
 • CSS Uvod
  • Vrednosti
  • Uobičajna svojstva
 • CSS
  • URL
  • CSS selektori
  • Raspored na veb stranici
  • Tabele i divovi

 

Prijavite se za ovaj kurs

Univerzitet Singidunum © 2018