118,7428

Doktorske studije

Svrha doktorskih studijskih programa jeste da se student osposobi za:

  • kritičko razmišljanje i samostalno rešavanje teorijskih i praktičnih problema u datoj oblasti,
  • praćenje savremenih naučnih i stručnih dostignuća,
  • realizaciju naučnih projekata,
  • objavljivanje naučno-istraživačkih rezultata u naučnim časopisima i na naučnim skupovima,
  • naučno-istraživački rad na univerzitetima, institutima i drugim istraživačko-razvojnim centrima,
  • doprinos razvoju naučnih disciplina.


Nakon odbranjene doktorske disertacije, student stiče zvanje Doktor nauka.


Saznajte više o programu Napredni sistemi zaštite ovde.

Univerzitet Singidunum © 2018