118,7428

Školarine i tekući računi

Školarina

Nadoknada za troškove školovanja na trogodišnjim doktorskim studijama je 2.500 (dvehiljadepetstotina) evra godišnje,  u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu Univerziteta „Singidunum“, uz mogućnost plaćanja na rate (prva rata u iznosu od 500 evra, plaća se prilikom realizacije upisa, a preostali deo iznosa u 10 rata, po 200 evra).

Za izradu i odbranu doktorske disertacije, prilikom prijave teze, student plaća 800 ( osamstotina ) evra, a po uspešno odbranjenoj doktorskoj disertaciji, za izradu diplome 200 ( dvestotine ) evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, objavljenom na sajtu Univerziteta „Singidunum“.

Za upis na doktorske studije neophodno je uplatiti i upisni materijal u iznosu od 10 evra.
 

Tekući računi

Kliknite ovde da otvorite stranicu sa spiskom tekućih računa.

Univerzitet Singidunum © 2018