118,7428

Prvo mesto u programiranju za našeg studenta u Letoniji

Luka Aničin, student II godine Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum, koji trenutno boravi na Liepaja Univerzitetu u Letoniji, u sklopu programa Erazmus+, osvojio je prvo mesto na takmičenju iz programiranja na tom univerzitetu.

Luka Aničin Luka Aničin - diploma

Ovo je prvi put da je stranim studentima bilo dozvoiljeno da učestvuju na ovom tamičenju i naš student Luka je bio jedini učesnik koji nije bio iz Letonije.

Luka Aničin - 002

Luka na najbolji mogići način predstavlja naš Univerzitet u Letoniji i profesori sa Liepaja Univerziteta imaju samo reči hvale za njega.

Luka Aničin - 003

Pored akademskih uspeha, Luka je angažovan i na drugim poljima, pa tako za strane i domaće studente organizuje i vodi radionice na temu Data Science and Machine Learning.

Luka Aničin - 004

Studentu Luki Aničinu su čestitke povodom postignutih uspeha uputili prof. dr Milovan Stanišić, predsednik i prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum.

Univerzitet Singidunum © 2018