118,7428

PMP Sertifikat za doc. dr Gorana Avlijaša

Dr Goran Avlijaš, docent na Univerzitetu Singidunum stekao je PMP sertifikat (Project Management Professional), globalno najpriznatiji sertifikat iz oblasti upravljanja projektima i jedan od 5 najtraženijih sertifikata od strane poslodavaca, nezavisno od oblasti privrede.

Za sticanje sertifikata neophodno je dokumentovati formalnu obuku, višegodišnje iskustvo na upravljanju projektima i položiti test od 200 situacionih pitanja i zadataka u trajanju od 4 sata.

slika-ga

Iako je sertifikat prvenstveno namenjen profesionalcima, udžbenik koji se koristi na Fakultetu za informatiku i račinarstvo i Poslovnom fakultetu u Beogradu na predmetu Upravljanje projektima je pisan po ovoj metodologiji, a sertifikacija nastavnika u tom smislu značajno doprinosi unapređenju kompetencija, kvaliteta nastave i boljoj pripremi studenata za tržišnu trku.

Project Management Professional (PMP) je globalno najpriznatiji sertifikat iz oblasti upravljanja projektima, koji dokazuje iskustvo, edukaciju i kompetentnost za rukovođenje projektima. Sertifikat izdaje američki Project Managmement Institute (PMI) i predstavlja jedan od najtraženihih sertifikata od strane poslodavaca u svetu.

sertifikat

Cilj nam je da naši studenti steknu dobru osnovu i imaju otvoren put za sertifikaciju i što bolje pozicioniranje u ovoj oblasti. Stoga smo posebno posvećeni unapređenju nastavnih sredstava, njihovom usklađivanju sa najsavremenijim standardima i povezivanjem sa relevantnim organizacijama.

Univerzitet Singidunum © 2018