118,7428

Palo Alto Networks akademija na Univerzitetu Singidunum

Nakon završene obuke u periodu od 22. do 25. maja 2017. god. koju je održao Palo Alto Networks Academy Technical Engineer Jim Boardman, i uspešno položenih sertifikacionih ispita, kolege:

  • Prof. dr Aleksandar Jevremović
  • Doc. dr Marko Šarac
  • M.Sc. Dušan Stamenković

stekli su ACE (Accredited Configuration Engineer PAN-OS) i PAN Academy Instructor sertifikate.

Na ovaj način Univerzitet Singidunum je postao prva Palo Alto Networks akademija u regionu Zapadnog Balkana koja će svojim studentima u narednom periodu omogućiti obuku i testiranje za sticanje Palo Alto Networks ACE sertitifikata.

PAN ACA PAN ACE

Više o Palo Alto Networks akademskom programu na www.paloaltonetworks.com.

Univerzitet Singidunum © 2018