118,7428

Gostujuća predavanja profesora Panajotisa Zafirisa sa Kiparskog tehnološkog univerziteta

U periodu od 15. do 22. marta 2017. godine profesor Panajotis Zafiris, dekan Fakulteta za lepe i primenjene umetnosti Kiparskog tehnološkog univerziteta boravio je u poseti Univerzitetu Singidunum. U tom periodu profesor Zafiris je studentima Fakulteta za informatiku i raučunarstvo i Tehničkog fakulteta, u Beogradu i Novom Sadu, održao predavanja iz oblasti "interakcija čovek-računar" (engl. Human-Computer Interaction, HCI). Dodatno, prof. Zafiris je naše studente informisao i o aktuelnim projektima na kojima njegov tim trenutno radi, a u koje se naši studenti mogu uključiti kroz uspostavljen program razmene studenata.

Gostovanje profesora sa Kiparskog tehnološkog univerziteta - 001 Gostovanje profesora sa Kiparskog tehnološkog univerziteta - 002
Univerzitet Singidunum © 2018