118,4727

Cisco ccna Bootcamp 2018

Cisco mrežna akademija Univerziteta Singidunum obaveštava sve zainteresovane studente Fakulteta za informatiku i računarstvo i Tehničkog fakulteta da 22.01.2018. počinje novi ciklus CCNA Routing & Switching kursa u trajanju od 4 semestra. Kurs se organizuje u vidu Bootcamp kursa, ubrzane obuke. Plan i agendu kursa možete pogledati na sledećoj adresi.

Na CCNA Routing and Switching kursu steći ćete teorijska i praktična znanja o radu savremenih računarskih mreža. Naučićete komande i tehnike koje se koriste da bi se rešavali problemi pri umrežavanju, radićete na Cisco mrežnoj opremi (ruterima i komutatorima), upravljaćete konfiguracionim datotekama operativnih sistema mrežnih uređaja (backup i restore IOS-a).

Ovaj kurs Vam ne pruža samo osnovne informacije potrebne za dobijanje CCNA sertifikata, već uključuje i veoma složene praktične vežbe koje će Vas pripremiti za rad u praksi. U radu sa instruktorima, kroz prenošenje bogatog iskustva iz prakse, polaznici su u prilici da rešavaju tipične probleme koji se javljaju u savremenim poslovnim informacionim okruženjima.

Cisco mrežna akademija Univerziteta Singidunum obezbedila je studentima Univerziteta Singidunum CCNA Routing & Switching Bootcamp kurs po ceni znatno nižoj od tržišne - obuka i polaganje za akademski sertifikat iznose 48.000,00 dinara u vidu jednokratne uplate.

Cisco prijava na kurs

Prijavljivanje se vrše putem portala na adresi.

Više informacija o samom kursu CCNA Routing & Switching možete pročitati na sledećoj adresi.

Cisco Akademija Univerziteta Singidunum
cisco.singidunum.ac.rs

Univerzitet Singidunum © 2018