118,7428
Zimski semestar
Smer Predmet
Informatika i računarstvo Interakcija čovek računar
Informatika i računarstvo Projektovanje softvera
Informatika i računarstvo Sistemi za podršku odlučivanju
Informatika i računarstvo Testiranje softvera
Informatika i računarstvo Zaštita u računarskim mrežama
Letnji semestar
Smer Predmet
Informatika i računarstvo Praktična istraživanja i poslovne veštine
Informatika i računarstvo Praktikum - Internet i veb tehnologije
Informatika i računarstvo Razvoj mobilnih aplikacija
Informatika i računarstvo Upravljanje bezbednošću informacionih sistema
Informatika i računarstvo Veštačka inteligencija
Informatika i računarstvo Zaštita u računarskim mrežama
Strani jezici
Smer Predmet
Informatika i računarstvo Engleski jezik 4
Informatika i računarstvo Francuski jezik - FIR
Informatika i računarstvo Italijanski jezik 2
Informatika i računarstvo Kineski jezik - FIR
Informatika i računarstvo Nemački jezik 2
Informatika i računarstvo Ruski jezik - FIR
Informatika i računarstvo Španski jezik 2
Univerzitet Singidunum © 2018