118,7428

Odaberite smer

Informacione tehnologije Informatika i računarstvo
Zimski semestar
Smer Predmet
Informacione tehnologije Baze podataka
Informacione tehnologije Marketing
Informacione tehnologije Multimedija
Informacione tehnologije Upravljanje projektima
Informatika i računarstvo Baze podataka
Informatika i računarstvo Operativni sistemi
Informatika i računarstvo Teorija informacija i kodovanja
Informatika i računarstvo Verovatnoća i statistika
Letnji semestar
Smer Predmet
Informacione tehnologije Pravni aspekti sajber prostora
Informacione tehnologije Računarske mreže
Informacione tehnologije Računarski sistemi
Informatika i računarstvo Kriptologija 1
Informatika i računarstvo Programski jezici
Informatika i računarstvo Računarske mreže
Strani jezici
Smer Predmet
Informacione tehnologije Engleski jezik 2
Informatika i računarstvo Engleski jezik 2
Univerzitet Singidunum © 2018