123,1711
Vesti

Fakultet za informatiku i računarstvo

Sastanak DBBT projektnog tima na Univerzitetu Singidunum
U ponedeljak 22. i utorak 23. maja 2017. godine na Univerzitetu Singidunum, održaće se sastanak DBBT projektnog tima u okviru Erazmus plus projekta. Nosilac ovog projekta je Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Cilj projekta je razvoj nastavnih planova i novog master programa na Univerzitetu Singidunum, u oblasti digitalnog emitovanja i širokopojasnih tehnologija pod nazivom DIGITALNO EMITOVANJE I KOMUNIKACIJE. Novi nastavni plan i program biće u skladu sa onim što se realizuje na vodećim evropskim visokoškolskim ustanovama u navedenoj oblasti. Visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, koje učestvuju u projektu, stoji na raspolaganju pomoć i stručna ekspertiza kolega (partnera) sa sledećih visokoškolskih ustanova iz Evropske Unije: Tehnički univerzitet u Ostravi, Univerzitet u Ljubljani, Politehnički univerzitet u Madridu i Univerzitet u Tartuu. Takođe, obezbeđena je i podrška kolega iz privrede, tj. televizijske stanice koje su prešle na digitalno emitovanje i imaju potrebe za obučenim kadrom: TV Mreža, JP Emisiona tehnika i veze i Alternativna televizija Banja Luka. Prijava za upis na ovaj master studijski program, može se obaviti putem Prijave - Digitalni sistemi emitovanja i komunikacije . Agenda sastanka na Univerzitetu Singidunum .
Tekst o istraživačima Univerziteta Singidunum u Večernjim novostima
Dnevni list "Večernje novosti" objavio je u svom štampanom izdanju i na portalu tekst pod nazivom " Pametno" ogledalo za bolje raspoloženje o istraživanjima docenata Tehničkog fakulteta Univerziteta Singidunum.  Prenosimo tekst u celosti: UZ "pametne" telefone, automobile, kuće, uskoro će se pojaviti i - "pametno" ogledalo. Tim istraživača Univerziteta "Singidunum" koji se bave hardverom i softverom napravio je platformu koja ljudima, dok se ogledaju u ogledalu, može da popravlja raspoloženje, a da oni toga čak neće ni biti svesni. Valjevac, docent na "Singidunumu", dr Marko Tanasković, kaže da je u svetu elektronike napravljen ogroman broj senzora, koji mogu da snimaju i prate sve fiziološke pokazatelje čoveka i da ih prenose na internet. Sakupljaju se i koriste sve informacije o zdravlju, te se daju saveti kako da se ono sačuva. Slično je i sa emocijama, koje na osnovu izraza lica, ili govora, mogu da se sa velikom verovatnoćom prepoznaju. - Osmislili smo ogledalo koje je istovremeno i monitor - objašnjava Tanasković. - Opremljeno je kamerom koja na osnovu implementiranih algoritama analizira kakvo je raspoloženje osobe ispred ogledala. Ideja je da pokušamo da ljudima svakog jutra pomoću "pametnog" ogledala emitujemo određene audio-vizuelne sadržaje, te da vidimo koji od njih može da im popravi raspoloženje. Ova platforma može da bude veoma značajna za psihijatre i psihologe, jer može da generiše ogroman broj podataka, koje mogu da koriste u analizama i studijama, da shvate šta se dešava sa ljudskim ponašanjem, kako se ono menja u skladu sa emocijama. Tanasković smatra da bi "pametno" ogledalo moglo da bude jedan od načina za lečenje depresije. Ističe da sve što se na društvenim mrežama događa može depresiju da pojača, ali i da je - leči. - Postoje specijalne, veoma efikasne kompjuterske igrice za lečenje depresije, ali i društvene mreže za ljude sa tim zdravstvenim problemom koje takođe daju rezultate - kaže Tanasković. - Verujemo da je upravljanje emocijama moguće. Da ćemo moći da ih popravljamo, a ako se to ne postigne, sigurno će biti sakupljane dragocene informacije koje bi mogle da pomognu lekarima. Informatički stručnjaci nisu, naravno, lekari, već pokušavaju da pomognu ljudima, da im poprave raspoloženje, pogotovo što je depresija jedan od najvećih problema današnjice.   SVE INFORMACIJE NA JEDNOM MESTU - Kada se korisnik ujutru umiva, ili pere zube, umesto na televiziji, sve neophodne servisne informacije moći će da vidi čim ustane, na "pametnom" ogledalu - kaže Tanasković. - Tako će, između ostalog, imati osnovne podatke o danu koji je pred njim, vremenskoj prognozi, temperaturi, gde je saobraćajna gužva, o radovima na putu, koje ga obaveze očekuju... Tako nešto je neophodno, jer živimo u dobu koje stručnjaci zovu četvrtom industrijskom revolucijom. Danas svetom vladaju sajber-fizički sistemi, međusobno povezani u virtuelnom prostoru putem interneta. Novinar: Branko Puzović
Letnja praksa studenata u Narodnoj banci Srbije
Poštovani studenti Univerziteta Singidunum, obaveštavamo Vas da je NARODNA BANKA SRBIJE objavila POZIV ZA OBAVLjANjE LETNjE PRAKSE studentima treće, četvrte ili pete godine akademskih studija u Republici Srbiji (u obimu od najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova) i državljanima Republike Srbije koji studiraju u inostranstvu. Narodna banka Srbije tradicionalno organizuje praksu kako bi studentima približila rad centralne banke kao institucije od čijeg poslovanja zavisi stabilnost finansijskih tržišta i kako bi ih upoznala s raznovrsnim funkcijama koje obavlja. Pored toga, studenti će imati priliku da u praksi primene znanje stečeno iz teorije, kroz realno poslovno iskustvo i rad sa visokokvalifikovanim mentorima. Na letnju praksu, koja će se obaviti od 3. jula do 31. avgusta 2017. godine, Narodna banka Srbije će primiti do 43 studenta treće, četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama akreditovanim od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a koji će završetkom studija ostvariti najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova, i to sa sledećih studijskih programa: u osnovnim organizacionim jedinicama: Ekonomija; Finansije, bankarstvo i osiguranje; Ekonomska analiza i politika; Statistika, informatika i kvantitativne finansije; Kvantitativne finansije – IMQF (osnovne studije završene na matematičkom ili elektrotehničkom fakultetu); Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje; Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina; Investiciono bankarstvo; Matematika; Primenjena matematika; Računarstvo i informatika; Statistika, aktuarska i finansijska matematika; Organizacione nauke (informacioni sistemi i tehnologije); Informacione tehnologije; Pravo; Studije nauka bezbednosti; Elektrotehnika (Elektrotehnika i računarstvo – moduli: Računarska tehnika i informatika ili Telekomunikacije i informacione tehnologije; Softversko inženjerstvo); Mašinstvo (termotehnika); Tehničke nauke (Informacioni inženjering, Inženjerstvo informacionih sistema ilislični programi koji se odnose na informacione sisteme, pre svega na učenje programskih jezika). u Filijali u Kragujevcu: Ekonomija. Na letnju praksu prima se i do pet studenata, državljana Republike Srbije, koji studiraju u inostranstvu na gore navedenim studijskim programima. Uslovi za prijavljivanje studenata koji studiraju u Republici Srbiji su sledeći: prosečna ocena ostvarena tokom studija najmanje 8,00, da studentu apsolventski staž ne traje duže od godinu dana od dana upisa apsolventskog staža. Ukoliko želite da steknete praktična stručna znanja i iskustvo i motivisani ste da se kroz dvomesečnu praksu i osmočasovno radno vreme neposredno upoznate s poslovanjem Narodne banke Srbije, potrebno je da Direkciji za ljudske resurse i organizaciona pitanja putem imejla letnja.praksa|mmnkk|nbs.rs ili poštom, odnosno lično na adresu Beograd, Kralja Petra 12, s naznakom „Za letnju praksu“, dostavite sledeće: biografiju originalno uverenje, odnosno potvrdu visokoškolske ustanove s podacima o godini studija i prosečnoj oceni, odnosno uspehu ostvarenom u toku studija (prevedenu na srpski jezik, za studente iz inostranstva) – ne stariju od mesec dana. Rok za prijavljivanje je 1. jun 2017. godine, nakon čega će biti organizovana selekcija prijavljenih kandidata koji ispunjavaju osnovne uslove. Postupak izbora studenata koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u RS obuhvata proveru poznavanja osnovnih informacija o radu Narodne banke Srbije, znanja engleskog jezika i opšteg obrazovanja i informisanosti. O vremenu i mestu testiranja studenti će biti obavešteni putem veb-sajta Narodne banke Srbije: www.nbs.rs . Postupak izbora studenata koji studiraju u inostranstvu izvršiće se na osnovu biografije i uspeha ostvarenog u toku studija. Studenti koji studiraju u inostranstvu potrebno je da su ostvarili najmanje 80% od najboljeg uspeha na univerzitetu na kom studiraju.   Neblagovremeno podnete i nepotpune prijave neće biti razmatrane.   NARODNA BANKA SRBIJE Direkcija za ljudske resurse i organizaciona pitanja 11000 Beograd, Kralja Petra 12 Telefoni za kontakt: 011/3027-248, 011/3027-391 i 011/3028-771 Ukoliko vam je potrebna pomoć u izradi biografije obratite se kolegama iz Centra za razvoj karijere studenata - careers|mmnkk|singidunum.ac.rs .
Prakse u kompaniji Technology Partnership - Programmer/Tester
Kompanija Technology Partnership iz Beograda nudi prakse u oblasti: Razvoja veb aplikacija Razvoja Android aplikacija Testiranja različitih aplikacija Prijave slati na mail adresu Centra za razvoj karijere: careers|mmnkk|singidunum.ac.rs . Originalni tekst oglasa pomenute kompanije glasi: Programming skills ((C(# | ++)?) | ((Java)(Script)?) | ((my)?(SQL)) | (Android) | (iOS) | (Testing)) {2,} People skills Serbian English Team worker ((Manages conflicts) I (Negotiate))+ (((Helps in defining I Define) business requirements) I ((Helps in providing I Provides) accurate estimates) I (Solves problems) I (Meets deadlines) I (Defines and delegates tasks) I (Documentation)){2,} е: info|mmnkk|tp.rs w: www.tp.rs
Poziv za studentsku razmenu - Poljska
Međunarodna kancelarija Univerziteta Singidunum objavljuje konkurs za dve Erazmus + studentske mobilnosti za Univerzitet WSPA iz Lublina - Poljska , za jesenji semestar školske 2017-2018 godine. Na konkurs se mogu prijaviti studenti Poslovnog fakulteta i Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum koji su u akademskoj 2016/2017. godini upisali drugu ili treću godinu studija. Zainteresovani studenti treba da pošalju CV, motivaciono pismo i listu položenih ispita sa prosekom ocena na bprodanovic|mmnkk|singidunum.ac.rs najkasnije do 10. Juna 2017. god . Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem mejla ili na telefon 011 3093 209 .
Naši studenti: Ali Elsadai - Libija
Zovem se Ali Elsadai i dolazim iz Libije. Studiram informatiku i računarstvu na Univerzitetu Singidunum. U Srbiju sam sa ocem, koji je sada na doktorskim studijama, došao 2014. godine, tako da se cela moja porodica preselila ovde. Moja rodna zemlja, Libija, je na severu Afrike, na obali Mediteranskog mora. Na jugu Libije nalazi se Sahara, najveća pustinja na svetu. U Libiji ima dosta zanimljivih mesta i 2.000 km obale Mediteranskog mora što doprinosi razvoju turizma. Medija klub: Na koji način ste se odlučili da upišete Univerzitet Singidunum? Ali: Kada sam se preselio ovde tražio sam Univerzitet koji ima program na engleskom jeziku. Ostali Univerziteti su imali samo master i doktorske studije na engleskom. Od oca sam čuo da Univerzitet Singidunum ispunjava uslove i odlučio sam da se upišem. Uporedite školski sistem u državi iz koje dolazite sa školskim sistemom u Srbiji. Ali: Školski sistemi su veoma slični ali ipak postoje razlike. Jedna od razlika se tiče ispitnog roka. U Libiji imamo samo dva. Morate da položite predmet ili u prvom ili u drugom ispitnom roku, u suprotnom vam taj predmet ostaje za sledeću godinu, što ovde nije slučaj. Da li ste zadovoljni načinom na koji se predavanja odvijaju? Da li je Univerzitet Singidunum ispunio vaša očekivanja? Ali: Da, veoma sam zadovoljan. Zapravo, imao sam koristi u svim aspektima, od jezika do nastavnog materijala. Ovde se učenje dosta zasniva na praksi, što je meni kao studentu informatike veoma bitno. Kakvi su vaši planovi po završetku studija? Ali: Planiram da upišem master studije. Nadam se da ću diplomu osnovnih studija dobiti sledeće godine, ako položim sve ispite. Posle toga planiram da se vratim u Libiju i da radim kao profesor na Univerzitetu ili da osnujem svoj biznis. Opišite svoje dosadašnje iskustvo na Univerzitetu Singidunum. Ali: Sjajno! Intervju i tekst: Milica Simonovski, studentkinja prve godine Anglistike na Univerzitetu Singidunum. Fotografije: Nataša Paunović, studentkinja prve godine Poslovnog fakulteta u Beogradu. Medija klub studenata Univerziteta Singidunum.
Prvo mesto u programiranju za našeg studenta u Letoniji
Luka Aničin, student II godine Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum, koji trenutno boravi na Liepaja Univerzitetu u Letoniji, u sklopu programa Erazmus+, osvojio je prvo mesto na takmičenju iz programiranja na tom univerzitetu . Ovo je prvi put da je stranim studentima bilo dozvoiljeno da učestvuju na ovom tamičenju i naš student Luka je bio jedini učesnik koji nije bio iz Letonije. Luka na najbolji mogići način predstavlja naš Univerzitet u Letoniji i profesori sa Liepaja Univerziteta imaju samo reči hvale za njega. Pored akademskih uspeha, Luka je angažovan i na drugim poljima, pa tako za strane i domaće studente organizuje i vodi radionice na temu Data Science and Machine Learning. Studentu Luki Aničinu su čestitke povodom postignutih uspeha uputili prof. dr Milovan Stanišić, predsednik i prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum.
Održana Međunarodna naučna konferencija SINTEZA 2017
U petak, 21. aprila 2017. godine na Univerzitetu Singidunum održana je četvrta po redu međunarodna naučna konferencija Sinteza 2017. Ove godine, težište konferencije bilo je posvećeno informacionim i komunikacionim tehnologijama, obradi podataka, saradnji univerziteta i privrede kao i različitim vidovima elektronskog poslovanja. Prisutnima su se na plenarnom svečanom zasedanju obratiti: Prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum Prof. dr Endre Pap, profesor na Univerzitetu Singidunum Gospodin Roberto Mignemi, jedan od osnivača i glavni izvršni direktor kompanije OmnitechIT iz Italije Maarten De Vos, PhD, University of Oxford Mohammed Ismail, PhD, Wayne State University Nakon svečanog otvaranja i plenarnog zasedanja rad je nastavljen u više sesija koje su pokrile sledeće oblasti: Informaciona bezbednost Nauka o podacima Internet i perspektive razvoja Napredno računarstvo i računarstvo u oblaku Softversko i informaciono inženjerstvo Sistemi elektronskog poslovanja Elektronske komunikacije i sistemi digitalnog emitovanja Napredni inženjerski sistemi Moderne tehnologije u učenju jezika Informacione tehnologije u obrazovanju Sinteza 2017 bila je idealna prilika za sve učesnike da prezentuju svoje radove i rezultate istraživanja široj javnosti, kao i da razmene iskustva i ideje sa drugim uglednim stručnjacima iz relevantnih oblasti. Ove godine naučni odbor konferencije činilo je 28 profesora iz zemlje i 40 profesora sa 37 uglednih Univerziteta širom sveta. Od ukupnog broja pristiglih radova 40 je bilo sa Univerziteta Singidunum, dok su ostali radovi sa drugih naučnih institucaja iz Srbije, SAD, Bugarske, Belgije, Bosne i Hercegovine, Nigerije, Makedonije, Litvanije, Grčke, Velike Britanije, Libije, Španije, Crne Gore, Rumunije i Rusije.     U okviru Sinteze 2017. održan je i seminar za nastavnike srednjih škola pod nazivom “ Primena Interneta u komunikaciji sa đacima-Stranice predmeta ”. Konferenciji Sinteza 2017. su, pored velikog broja profesora srednjih stručnih škola i gimnazija, prisustvovali i učenici Matematičke gimnazije iz Beograda, koji su pokazali interesovanje za sesiju Nauka o podacima. Slike sa konferencije Sinteza možete pogledati u galeriji sajta Univerziteta Singidunum, ovde . Na sajtu konferencije Sinteza postavljene su izveštaji i fotografije sa ovogodišnje konferencije.
Singidunum najbolje rangirani privatni univerzitet u Srbiji
Univerzitet Singidunum se i ove godine našao u top 5 univerziteta u Srbiji, kao najbolje rangirani privatni univerzitet. Svetsku rang listu univerziteta ( Webometrics Ranking of World Universities ) formira Cybermetrics Lab, istraživačka grupa pri španskom Visokom savetu za naučna istraživanja . Kao glavni kriterijumi pri rangiranju univerziteta uzetе su prisutnost, otvorenost, izvrsnost i uticajnost. Značajan doprinos visokoj poziciji Univerziteta Singidunum dao je intenzivan naučno-istraživački rad profesora i asistenata , zatim javna dostupnost svih udžbenika , višegodišnja praksa javnog objavljivanja svih master, magistarskih i doktorskih radova , kao i više naučnih i stručnih konferencija koje Univerzitet organizuje.
Apsolventsko veče Univerziteta Singidunum
Apsolventsko veče studenata Univerziteta Singidunum biće održano u ponedeljak 22. maja 2017. godine u hotelu Crowne Plaza. Karte se mogu rezervisati slanjem maila sa kontakt podacima studenta (Ime i prezime, broj indeksa i kontakt telefon) na mail parlament|mmnkk|singidunum.ac.rs Kontakt osobe su: Nikola Baroš - 065-225-1451 Đorđe Trmčić - 064-815-6090
Održana Microsoft Dynamics 365 radionica
U subotu 01.04.2017. na Univerzitetu Singidunum održana je radionica i obuka za korišćenje Microsoft Dynamics 365 alata. Microsoft Dynamics 365 je inteligentno cloud rešenje koje povezuje klasične aplikacije ERP ( Enterprise Resource Planing ) i CRM ( Customer Relationship Management ) i usklađuje njihove funkcionalnosti u jedinstven, objedinjen sistem. Studenti Univerziteta Singidunum imali su priliku da se upoznaju sa najsavremenijim Dynamics 365 rešenjem čija je svetska prezentacija održana tek novembra 2016. godine. Ovoj obuci prisustvovali su i profesori i asistenti Univerziteta Singidunum sa željom da ovakvi alati dobiju što veću primenu u nastavi. Univerzitet Singidunum tradicionalno neguje dobru poslovnu saradnju sa kompanijom Microsoft, kao i sa njihovim zlatnim partnerom, kompanijom Informatika a.d. koja je i pružila obuku svim polaznicima. Svi učesnici koji su prisustvovali na radionici pokazali su veliko interesovanje za ovim rešenjem i sa sobom poneli pozitivne utiske. Primena ovog rešenja u nastavi planirana je za predstojeću akademsku godinu. Takođe, planira se nastavak radionice sa praktičnim radom po modulima ovog rešenja. Organizator radionice bila je prof. dr Angelina Njeguš, dok je samu radionicu realizovala koleginica Biljana Obradović, Business Development Manager kompanije Informatika a.d. Više o Microsoft Dynamics rešenjima u obrazovanju, možete pogledati ovde >>  
Poziv za studente - NASA SpaceApps Hackaton
Pozovanju se studenti Fakulteta za informatiku i račinarstvo i Tehničkog fakulteta Univerziteta Singidunum da se prijave za učešće na NASA SpaceApps Hackaton-u. Jedan od organizatora ove manifestacije je Ivan Stanojević Software Developer (nekadašnji student Univerziteta Singidunum), koji u funkciji Local Lead-a, učestvuje u organizaciji NASA SpaceApps Hackatona. Adresa e-pošte  ivan|mmnkk|byteout.com Hackaton ce ove godine biti organizovan , prvi put u Beogradu u StartIt centru. Zahvaljujuci StartIt centru i kompaniji u kojoj je kolega Stanojević zaposlen ByteoutSoftware, omogućeno je studentima svih Univerziteta u Beogradu da ucestvuju u ovom internacionalnom dogadjaju. Više o događaju: facebook.com/spaceapps.serbia 2017.spaceappschallenge.org/locations/belgrade
Naša studentkinja na usavršavanju u NR Kini
Studentkinja Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum,  Tijana Đurović , boravila je u Pekingu NR Kini na Beijing Language and Culture University (Pekinški univerzitet za jezik i kulturu) od septembra 2016. godine. do januara 2017. godine. Stipendiju za učenje kineskog jezika dobila je od Ambasade NR Kine koja svake godine dodeljuje stipendije Univerzitetu Singidunum. Za vreme studijskog boravka na pekinškom univerzitetu Tijana je postigla izuzetne rezultate i proglašena je za najboljeg studenta u svojoj grupi, za šta je dobila potvrdu i priznanje.   Sa Tijanom u grupi su bili studenti iz Amerike, Velike Britanije, Mađarske, Švedske, Južne Koreje, Japana itd. Pohađala je nastavu na predmetima kao što su slušanje i razumevanje kineskog jezika, čitanje i razumevanje, konverzacija, kaligrafija i postigla odlične rezultate. Pored toga uspešno je položila ispit i dobila međunarodno priznati sertifikat za kineski jezik HSK treći nivo. Tijana je pored uspešnih rezultata i vrednog učenja, za vreme boravka u Kini upoznala i mnogo kolega iz celog sveta kao i kineskih kolega, koji su joj pomogli da upozna kinesku kulturu i običaje. Sa ovog nezaboravnog putovanja i studijskog boravka, Tijana se vratila u Srbiju izuzetno zadovoljna i sa sobom nosi samo najlepše uspomene na Kinu.
Održan Sajam praksi i zapošljavanja KORAK 2017
U petak 24. marta 2017. godine na Univerzitetu Singidunum je održan drugi Sajam praksi i zapošljavanja KORAK. Ovu manifestaciju je organizovao Centar za razvoj karijere uz podršku Studentskog Parlamenta Univerziteta Singidunum. Sajam su otvorili prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum, doc. dr Marina Savković, koordinator Centra za razvoj karijere studenata Univerziteta Singidunum i Predrag Obradović, marketing i PR menadžer. Na svečanom otvaranju su se obratili i diplomci našeg Univerziteta: Nikola Ostojić, bivši student Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu, sada master student na studijskom programu Poslovna ekonomija; HR administrator u Hotelu Radisson Blu Old Mill. Aleksandar Veljković, bivši student Poslovnog fakulteta u Beogradu, master ekonomije; direktor marketinga u Menadžment Centru Beograd Marko Tmušić, diplomac Fakulteta za informatiku i računarstvo, master student na programu Savremeni informacioni sistemi; Security Specialist, OmnitechSecure Učenicima srednjih škola, studentima i diplomcima se obratila i Vesna Vlatković, PR menadžer A hotela, koja je održala predavanje o značaju prakse, komunikacije i umrežavanja. Više od 800 studenata i diplomaca Univerziteta Singidunum posetilo je štandove preko 40 uglednih kompanija, preduzeća i ustanova iz oblasti informacionih tehnologija, finansijskog sektora, turizma, hotelijerstva, revizije, marketinga i drugih oblasti. U pratećem delu programa studenti su imali priliku da čuju veoma korisna predavanja i da prisustvuju različitim radionicama: Održana je radionica „Ja i tržište rada – kako da prepoznam „pravi“ posao za sebe?“ Nacionalne službe za zapošljavanje, predavanje „Kako postati pravi kandidat za željeni posao?“ Manpower Group, Srbija i besplatno testiranje nivoa stranih jezika - Sitel Srbija. Sajmu praksi i zapošljavanja KORAK 2017 je prisustvovao i veliki broj učenika srednjih škola (Druga ekonomska škola Beograd, Srednja turistička škola Nivi Beograd, Medicinska škola Zemun, Ekonomska škola Čačak...). Učenici su pretili sledeća predavanja i radionice: Razvoj karijere i ljudski resursi u XXI veku -doc dr Lazar Dražeta Simulacije intervjua za posao Test emocionalne inteligencije - prof dr Jelena Boljanović  Više o stručnim studentskim praksama i konkursima za posao možete pogledati na sajtu Centra za razvoj karijere Univerziteta Singidunum .
ERAZMUS+ program studentske mobilnosti
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje konkurs za jednu stipendiranu studentsku mobilnost u okviru programa Erasmus+. Mobilnost se ostvaruje u jesenjem semestru na Univerzitetu u Tartuu, Estonija . Na konkurs se mogu prijaviti studenti treće i četvrte godine Tehničkog fakulteta i Fakulteta za informatiku i računarstvo . Dokumentacija koju je potrebno dostaviti obuhvata: Motivaciono pismo CV na engleskom jeziku (poželjno u Europass formatu) Transkript ocena Pozivamo sve zainteresovane studente da potrebnu dokumentaciju dostave do 10.04.2017. godine na imejl internationaloffice|mmnkk|singidunum.ac.rs .
Gostujuća predavanja profesora Panajotisa Zafirisa sa Kiparskog tehnološkog univerziteta
U periodu od 15. do 22. marta 2017. godine profesor Panajotis Zafiris, dekan Fakulteta za lepe i primenjene umetnosti Kiparskog tehnološkog univerziteta boravio je u poseti Univerzitetu Singidunum. U tom periodu profesor Zafiris je studentima Fakulteta za informatiku i raučunarstvo i Tehničkog fakulteta, u Beogradu i Novom Sadu, održao predavanja iz oblasti "interakcija čovek-računar" (engl. Human-Computer Interaction, HCI). Dodatno, prof. Zafiris je naše studente informisao i o aktuelnim projektima na kojima njegov tim trenutno radi, a u koje se naši studenti mogu uključiti kroz uspostavljen program razmene studenata.
Univerzitet Singidunum © 2017
Univerzitet Singidunum © 2017