122,6193
Vesti

Fakultet za informatiku i računarstvo

ICT Hub organizuje Fintech hakaton
ICT Hub organizuje prvi  Fintech hakaton u Srbiji od 27.05. do 29.05.2016. godine Novčani nagradni fond za 3 najbolja rešenja iz oblasti digitalnog bankarstva je 5.000 evra, a moguća je i podrška u daljem razvijanju proizvoda. Prijave su otvorene do 23.05.2016. godine, preko linka  http://hackathon.icthub.rs/ Dodatne informacije možete dobiti u fajlu: Prvi Fintech hakaton u Srbiji .
Stručna poseta kompaniji Metalac Gornji Milanovac
U sredu 25. maja 2016. godine biće organizovana stručna poseta kompaniji "Metalac" u Gornjem Milanovcu za sve zainteresovane studente Poslovnog fakulteta i Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum. Program posete obuhvata prijem i prezentaciju o kompaniji Metalac u amfiteatru Poslovnog centra, upoznavanje sa programima proizvodnih preduzeća u okviru Metalac Grupe i obilazak proizvodnje.  Cena organizovanog autobuskog prevoza je 600 dinara po osobi.  Studenti se mogu prijaviti do ponedeljka 23. maja 2016. godine putem maila ekskurzija@singimail.rs   (Ime i prezime, broj indeksa i kontakt telefon).  Studentima koji budu išli u stručnu posetu će se opravdati izostajanje sa nastave u sredu 25. maja 2016. godine    Kompanija Metalac a.d. je javno akcionarsko društvo, sa sedištem u Gornjem Milanovcu . Metalac je osnovan 4. aprila 1959. godine, a kao akcionarsko društvo posluje od 1998. godine.  Od 01. januara 2006. godine sa poslovanjem otpočinju pet zavisnih društava, četiri proizvodna i jedno trgovinsko, koje osniva Metalac a.d. i prenosi im svoje osnovne delatnosti:  Metalac Posuđe d.o.o.  koje se bavi proizvodnjom posuđa,  Metalac Inko d.o.o.  proizvodi inox i granitnih sudopere i granmatrix kompozitne ploče,  Metalac Bojler d.o.o.  proizvodi sve vrste bojlera,  Metalac Print d.o.o.  bavi se proizvodnjom kartonske ambalaže i preslikača za posuđe i  Metalac Market d.o.o.  sa lancem od 50 specijalizovanih prodavnica širom Srbije;  Danas Metalac a.d. po osnovu vlasništva u kapitalu ima 14 zavisnih društava sa kojima je povezan u Grupu: četiri proizvodna, pet trgovinskih na domaćem i pet trgovinskih društava u inostranstvu. U oblasti prometa na domaćem tržištu pored Metalac marketa d.o.o., značajna trgovačka društva su i  Metalac Metalurgija a.d.  u Novom Sadu, koja plasira Metalčeve proizvode i najširi asortiman za kućne potrebe na tržištu Vojvodine, a upravlja i lancem od 20 prodavnica u Vojvodini;  Metalac Trade d.o.o.  koji se bavi veletrgovinom uvoznim asortimanom za kućne potrebe.  Metalac Proleter a.d.  je glavni snabdevač građana opštine Gornji Milanovac sa oko 40 maloprodajnih objekata.  Metpor d.o.o.  Beograd je Metalčevo preduzeće koje se bavi zastupstvom. Svih pet zavisnih društava u inostranstvu bave se prvenstveno plasmanom Metalčevih proizvoda. Najstarije i najveće po učešću je  Metrot d.o.o.  u Moskvi. Najmlađe je preduzeće  Metalac Ukrajina  osnovano 2011. godine. Na tržištu USA je  Metalac Group USA  sa sedištem u Milvokiju. Hrvatsko tržište pokriva  Promo-metal  u Zagrebu, a u Crnoj Gori imamo preduzeće  Metalac Market Podgorica d.o.o. U vlasničkoj strukturi Metalca a.d. fizička lica učestvuju sa oko 60%, a pravna lica 5% i kastodi računi oko 35%. Učešće stranih lica i investicionih fondova u ukupnom akcijskom kapitalu je 45%. Akcije Metalca a.d. kotirane su na Standard listingu Beogradske berze, a berzanski analitičari ocenjuju da je reč o jednoj od najzdravijih srpskih kompanija. U 2012. godini Metalac je prema konsolidovanom bilansu ostvario skoro 59 miliona eura ukupnog prihoda i 5,2 miliona eura neto dobiti. Proizvodnja posuđa je kor biznis,a preduzeće Metalac Posuđe je jedan od najuspešnijih i najvećih proizvođača posuđa u Evropi. Metalac izvozi svoje proizvode u oko 25 država na svim kontinentima. Osim tržišta u regionu, na kojima je tradicionalno prisutan, Metalčevi proizvodi takođe odlaze u: Rusiju, Francusku, Italiju, Nemačku, Španiju, Švedsku, Finsku, Dansku, Češku, zatim Ukrajinu, Gruziju, Bugarsku... sve do USA i Australije. U okviru Metalac Grupe zaposleno je oko 1.700 ljudi. Svaki deseti zaposleni ima univerzitetsko obrazovanje. Pritom se neprestano ulaže u stalnu edukaciju u cilju osavremenjivanja znanja u svim oblastima. Metalac a.d. je integrisao sisteme upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine što potvrđuju TUV Sertifikati QMS/EMS ISO 9001 i ISO 1400. Kompanija je izuzetno posvećena svim aspektima održivog razvoja. Metalac je osvojio više izuzetno značajnih priznanja od kojih izdvajamo: Zlatna plaketa za korporativnu i društvenu odgovornost za 2009. godinu od Kluba privrednih novinara Srbije, Nacionalnu nagradu za društveno odgvorno poslovanje za 2008 godinu (CSR Serbia Award 2008); Oskar kvaliteta za poslovnu izvrsnost u 2007. godini; Priznanje PKS za doprinos razvoju srpske privrede u 2006. godini Najbolje robne marke Srbije 2004., 2005. i 2006., Zlatna plaketa za kvalitet 2005., Priznanje za doprinos razvoju i primeni dizajna 2005., Izvoznik godine 2004., Biznis partner 2004....
Letnja praksa u Narodnoj banci Srbije
NARODNA BANKA SRBIJE objavljuje POZIV ZA OBAVLJANJE LETNJE PRAKSE studentima treće, četvrte ili pete godine akademskih studija u Republici Srbiji (u obimu od najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova) i državljanima Republike Srbije koji studiraju u inostranstvu Narodna banka Srbije tradicionalno organizuje praksu kako bi studentima približila rad centralne banke kao institucije od čijeg poslovanja zavisi stabilnost finansijskih tržišta i kako bi ih upoznala s raznovrsnim funkcijama koje obavlja. Pored toga, studenti će imati priliku da u praksi primene znanje stečeno iz teorije, kroz realno poslovno iskustvo i rad sa visokokvalifikovanim mentorima Na letnju praksu, koja će se obaviti od 1. jula do 31. avgusta 2016. godine, Narodna banka Srbije će primiti do 40 studenata treće, četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama akreditovanim od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a koji će završetkom studija ostvariti najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova, i to sa sledećih studijskih programa: - u osnovnim organizacionim jedinicama: Ekonomija; Finansije, bankarstvo i osiguranje; Ekonomska analiza i politika; Statistika, informatika i kvantitativne finansije; Bankarski i finansijski menadžment; Kvantitativne finansije – IMQF; Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje; Matematika; Primenjena matematika; Računarstvo i informatika; Statistika, aktuarska i finansijska matematika; Informatika; Organizacione nauke (informacioni sistemi i tehnologije); Pravo; Studije nauka bezbednosti; Elektrotehnika (Elektrotehnika i računarstvo – moduli: Računarska tehnika i informatika ili Telekomunikacije i informacione tehnologije; Softversko inženjerstvo); Mašinstvo (termotehnika) ili drugi tehnički i informatički smerovi; - u Filijali u Nišu: Ekonomija (Finansije, bankarstvo i osiguranje); - u Filijali u Kragujevcu: Ekonomija.   Na letnju praksu prima se i do pet studenata, državljana Republike Srbije, koji studiraju u inostranstvu na gore navedenim studijskim programima. Uslovi za prijavljivanje studenata koji studiraju u Republici Srbiji su sledeći: - prosečna ocena ostvarena tokom studija najmanje 8,00, - da studentu apsolventski staž ne traje duže od godinu dana od dana upisa apsolventskog staža.   Ukoliko želite da steknete praktična stručna znanja i iskustvo i motivisani ste da se kroz dvomesečnu praksu i osmočasovno radno vreme neposredno upoznate s poslovanjem Narodne banke Srbije, potrebno je da Ljudskim resursima putem imejla letnja.praksa@nbs.rs ili poštom, odnosno lično na adresu Beograd, Kralja Petra 12, s naznakom „Za letnju praksu“, dostavite sledeće: - biografiju - originalno uverenje, odnosno potvrdu visokoškolske ustanove s podacima o godini studija i prosečnoj oceni, odnosno uspehu ostvarenom u toku studija (prevedenu na srpski jezik, za studente iz inostranstva) – ne stariju od mesec dana.   Rok za prijavljivanje je 27. maj 2016. godine, nakon čega će biti organizovana selekcija prijavljenih kandidata koji ispunjavaju osnovne uslove. Postupak izbora studenata koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u RS obuhvata proveru poznavanja osnovnih informacija o radu Narodne banke Srbije, znanja engleskog jezika i opšteg obrazovanja i informisanosti. O vremenu i mestu testiranja studenti će biti obavešteni putem veb-sajta Narodne banke Srbije: www.nbs.rs . Postupak izbora studenata koji studiraju u inostranstvu izvršiće se na osnovu biografije i uspeha ostvarenog u toku studija. Studenti koji studiraju u inostranstvu potrebno je da su ostvarili najmanje 80% od najboljeg uspeha na univerzitetu na kom studiraju. Neblagovremeno podnete i nepotpune prijave neće biti razmatrane.   Molimo sve studente UNIVERZITETA SINGIDUNUM kojima je potrebna pomoć u izradi biografije da kontaktiraju Centar za razvoj karijere na careers@singidunum.ac.rs ili putem broja 011/3094-060 i 011/3094-041.
Naši diplomci: Nenad Džambasević, Amazon
Moje ime je Nenad Džambasević. Zaposlen sam na poziciji Cloud Support inženjera u kompaniji Amazon Web Services u Dablinu, Republika Irska. Prethodno radno iskustvo stekao sam u kompaniji Telenor Srbija , na pozicijama Vodeći inženjer za informacionu bezbednost i Stariji sistem inzenjer za poslovne IT sisteme.   Pozicija Cloud Support inženjera podrazumeva rad sa korisnicima Amazon cloud-a , pomoć pri dizajniranju kompletne IT arhitekture, kao i rešavanje kompleksnih problema na nivou operativnog sistema ili aplikacionog steka. Kao začetnik i lider u oblasti Cloud Computing -a, Amazon se svrstava među pet najvećih svetskih IT kompanija. Lista korisnika Amazon cloud -a je sama po sebi više nego impresivna, ako se uzme u obzir činjenica da su među njima sledeće kompanije: Netflix, Adobe Systems, Nokia, AirBnB, Vodafone itd. Takođe, mnoge državne institucije i agencije poput NASA-e, FINRA i FDA u Sjedinjenim Američkim Državama ili BBC-ja u Velikoj Britaniji koriste Amazon cloud. Imajući u vidu da je Amazon jedan od tehnoloških lidera u svetu, sam rad u ovoj kompaniji zahteva visok stepen poznavanja relevantnih tehnologija, kao i samostalnost u prihvatanju i razvoju novih tehnologija. Studiranje na Univerzitetu Singidunum mi je omogućilo da steknem neophodna znanja i veštine u oblasti informacionih tehnologija, i pružilo mogućnost da radim u liderskim kompanijama, poput Telenora i Amazona. Posebno bih istakao važnost studijskog programa koji je posvećen C/C++ programiranju, mrežnim tehnologijama i bezbednosti podataka. Stečeno znanje mi je omogućilo da se dodatno usavršavam u oblastima kao što su: Linux/Unix operativni sistemi, računarske mreže, sistemsko programiranje, visoko dostupni sistemi za skladištenje i bezbednost podataka. Jedna od prednosti studiranja na Univerzitetu Singidunum jeste posvećenost i dostupnost profesora i asistenata što predstavlja veliku pomoć i dodatnu motivaciju u toku studija. Moj savet budućim kolegama jeste da iskoriste priliku i upišu Univerzitetu Singidunum, koji će im omogućiti da steknu neophodna znanja i veštine za dalji razvoj i uspeh u karijeri.  
Otvorena pozicija IT developera u međunarodnoj kompaniji
Kompanija Workforce, za potrebe svog klijenta, internacionalne kompanije,  trazi motivisane kandidate za zapoziciju- IT developer u Beogradu, nakon tri meseca probnog rada i obuke u Italiji. Ključni zadaci i odgovornosti: Rad na programskim platformama za tekstilnu industriju Kontrola funkcionalnosti programa Prerada postojećih aplikacija i komponenata Rešavanje problema klijenata po potrebi Rad na programskim platformama za tekstilnu industriju Potrebne kvalifikacije: Diplomci IT usmerenja (iskustvo nije neophodno) Java programming (Standard or Enterprise Edition), HTML, JavaScript (Sencha ExJS), SQL, Database (DB2 and Oracle) Napredno znanje engleskog jezika. Profil kandidata: Spremnost za putovanje u inostranstvo Usmerenost na lični razvoj i usavršavanje Analitičnost i sposobnost samostalnog rada Kandidatima se nudi: Plaćeno usavršavanje i boravak u Italiji u trajanju od tri meseca Mogućnost stalnog zaposlenja nakon 3 meseca u zavisnosti od rezultata Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti uz obavezno  slanje biografije na srpskom i na engleskom  jeziku sa napomenom za koju radnu poziciju se prijavljujete na mail:  poslovi@workforce.rs , a kopiju maila poslati na adresu:  careers@singidunum.ac.rs . Rok za prijavu:  8. maj 2016. Očekujemo Vaše prijave!
Tarabica # IT Conference
I ove godine Univerzitet Singidunum je domaćini konferencije # Tarabica, koju organizuje Mikrosoft Srbija sa partnerima, a održava se 7. maja  u Kumodraškoj 261. Tarabica je jednodnevna besplatna tehnička konferencija u organizaciji Microsoft zajednice u Srbiji. Sadržaj konferencije je fokusiran na praktična rešenja – cilj konferencije je da učesnicima obezbedi predavanja i diskusije vrhunskog kvaliteta. Učestvuje 45 predavača sa oko 50 predavanja iz najrazličitijih oblasti - Windows, .NET, Windows 10 apps, SQL Server, ALM, Exchange, Dynamics, Game Development, SharePoint, Windows Phone Apps, Web... Studenti koji bi želeli da prisustvuju konferenciji moraju da se registruju na linku:  http://tarabica.msforge.net/Registration . Više o konferenciji na linku: http://tarabica.msforge.net .
Uskršnji praznici i 1. maj
Povodom Uskršnjih praznika i Međunarodnog praznika rada, na Univerzitetu Singidunum neće se održavati nastava i konsultacije od petka, 29. aprila do utorka, 3. maja. Poslednji nastavni dan pre praznika je četvrtak, 28. april, a prvi nastavni dan nakon praznika je sreda, 4. maj. Za rad sa studentima u navedenom periodu biće dežurne sledeće službe: Studentski servis, Beograd, Danijelova 32 - subota 09:00 - 14:00, utorak 08:00 - 16:00; Studentska služba, Novi Sad - subota 09:00 - 14:00, utorak 08:00 - 16:00; Studentska služba za master studije - subota 09:00 - 14:00, utorak 08:00 - 16:00; Studentska služba za doktorske studije - utorak 08:00 - 16:00; Računarski centar - subota 09:00 - 14:00, utorak 08:00 - 16:00; Služba računovodstva - subota 09:00 - 14:00, utorak 08:00 - 16:00; Centar za razvoj karijere - utorak 08:00 - 16:00; Rektorat - utorak 08:00 - 16:00. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem mailova studije|mmnkk|singidunum.ac.rs ili office|mmnkk|singidunum.ac.rs .
Intervju za posao sa predstavnivcima kompanije OmnitechIT
Predstavnici italijanske softverske kompanije OmnitechIT  boravili su na Univerzitetu Singidunum u radnoj poseti 21. aprila 2016. godine. U prvom delu izloženi su teorijski doprinosi i kompetencije profesora sa Univerziteta Singidunum u oblasti zaštite informacija, a nakon toga su diskutovani aktuelni problemi na kojima ova kompanija radi. Zatim su predstavnici OmnitechIT-a održali uvodni čas studentima Fakulteta za informatiku i računarstvo i Tehničkog fakulteta gde su predstavili svoju kompaniju. Na kraju je sa studentima koji su bili zainteresovani za konkretne ponude za posao pojedinačno obavljen intervju. Razgovor je obavljen sa 20 studenata, a intervju je ukupno trajao četiri sata. OmnitechIT su predstavljali Roberto Mignemi - CEO, Carlo Alluni - tehnički direktor, Elio Di Sandro - direktor razvoja i prodaje i Paolo Bruni - vodeći menadžer. Sa strane Univerziteta u razgovorima su učestvovali profesori Milan Milosavljević i Mladen Veinović, a pomoć u razgovorima je pružila Marija Đurđević. Predsednik Univerziteta Singidunum prof. dr Milovan Stanišić je primio na razgovor izvršnog direktora Roberta Mignemija, a razmatrana je mogućnost otvaranja zajedničke kompanije u Srbiji. OmnitechIT je zainteresovan za saradnju sa Univerzitetom na polju nastave, specijalističkih kurseva, konsaltinga i razvoja specifičnih rešenja zaštite za namenskog kupca. OmnitechIT je kompanija sa fokusom na IT bezbednost. Na tržištu je poznata kao sistem integrator bezbednosnih servisa i poseduje kompetencije u različitim oblastima zaštite podataka. Sedište kompanije je u Rimu, predstavništva su u Bariju i Milanu, a ima ogranke u Norveškoj, Švedskoj, Španiji, Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. OmnitechIT ima partnerski odnos sa IBM, CA, RSA, NetIQ, Symantec, SafeNet itd.
Predstavljanje kompanije Endava na Univerzitetu Singidunum
Dana 19.04.2016. godine na Univerzitetu Singidunum studentima Fakulteta za informatiku i računarstvo predstavila se kompanija Endava. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim softverskim tehnologijama i njihovom primenom u praksi. Na primeru Endave prikazan je način selekcije kadrova i svakodnevni timski rad na projektima, a kroz razgovor sa studentima izložena su očekivanja u odnosu na poznavanje pojedinih tehnologija. Na kraju predavanja, predstavnici kompanije Endava pozvali su studente da se prijave za obavljanje plaćene stručne prakse u prostorijama kompanije. Kvalifikovani kandidati trebalo bi da imaju iskustvo u objektno orijentisanom programiranju, programskim jezicima Java, C, C++, C# i dr. Praktikanti će učestvovati u radu na izuzetno zanimljivim i perspektivnim projektima. Takođe, pružiće  im se  prilika za zaposlenje, kao i mogućnost da otputuju u inostranstvo. Endava je kompanija koja se bavi razvojem softvera, ima preko 2500 zaposlenih, kancelarije u Njujorku, Atlanti, Nju Džerziju, Londonu, Frankfurtu i šest razvojnih centara u Rumuniji, Moldaviji, Makedoniji i Srbiji. Od osnivanja 2000. godine, Endava sarađuje sa najvećim svetskim brendovima u oblasti finansija, osiguranja, telekomunikacija, medija, tehnologije, maloprodaje, i pomaže im da se transformišu i da kreiraju vredno, savremeno, prilagodljivo poslovanje. Trenutno je u ovoj kompaniji zaposleno 5 diplomiranih informatičara Univerziteta Singidunum, kao i pojedini studenti našeg univerziteta. Svi zainteresovani mogu da pošalju biografiju na adresu: interns.belgrade|mmnkk|endava.com . U biografiji je potrebno navesti željenu poziciju, projekte na kojima ste učestvovali u toku studija ili samostalno.
Studenti iz celog sveta na Univerzitetu Singidunum
U ponedeljak, 11. aprila 2016. godine održana je manifestacija Internacionalni dan na Univerzitetu Singidunum. U holu zgrade u Kumodraškoj ulici studenti Univerziteta Singidunum koji dolaze iz različitih zemalja Evrope i sveta predstavili su kulturu, tradiciju, običaje i gastronomiju zemalja u kojima su rođeni i odrastali. Svoje zemlje su predstavili naši studenti koji dolaze iz Libije, Nigerije, Angole, Rumunije, Kine, Egipta, Rusije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Turske, Belorusije, Katara, Zimbabvea i Crne Gore. Manifestaciju je otvorio prof. dr Mladen Veinović, rektor. On je studentima, koji dolaze sa svih kontinenata, poručio da su dobrodošli na našem Univerzitetu, da će ovde dobiti kvalitetna znanja i veštine iz oblasti koje studiraju, da treba da se upoznaju i druže sa studentima iz Srbije i da pozitivne utiske i lepu sliku iz Beograda i Srbije šalju u zemlje iz kojih dolaze.  Studenti Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment su svojim kolegama koji studiraju na engleskom jeziku pokazali Beograd iz otvorenog autobusa uz obilazak Hrama Svetog Save, Kalemegdana, Knez Mihajlove ulice i Skadarlije. Obilazak Beograda omogućila je kompanija IDEA .  Fotografije sa Internacionalnog dana možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici Univerziteta Singidunum .
Apsolventsko veče-2016
Apsolventsko veče studenata Univerziteta Singidunum biće održano u četvrtak, 26. maja 2016. godine u hotelu Crowne Plaza. Karte se mogu kupiti svakog radnog dana u restoranu Jasmin u Danijelovoj 32. Ponedeljkom i sredom od 13,30 do 16 časova; Utorakom, četvrtkom i petkom od 11,30 do 14 časova. Kontakt osobe su: Jelena Popov - PFB i FFKMS -  064/3016601 Ognjen Radević - FTHM - 065/8931383 Maja Ilić - FIR i TF  - 061/7161813  
Održan skup članova Alumni Asocijacije Univerziteta Singidunum
U subotu 02. aprila 2016. godine održan je skup članova Alumni Asocijacije Univerziteta Singidunum. Uspešni diplomci Univerziteta Singidunum okupili su se u prostoru hotela ’’88 rooms’’ gde je domaćin bio naš bivši student Milorad Janković, danas operations manager hotela "88 rooms". Prisutne je najpre pozdravio prof. dr Mladen Veinović,  rektor koji je istakao značaj mreže bivših studenata za razvoj i ugled univerziteta, a takođe je bivšim studentima ispričao o tome kako se danas univerzitet razvija i koji su to planovi za budućnost. Dušan Borovčanin, koordinator Alumni Asocijacije  je svim alumnistima predstavio rezultate rada Alumni Asocijacije u prethodnom periodu i zahvalio im se na odnosu koji sa poštovanjem grade prema Singidunumu. Domaćin večeri, Milorad Janković, operations manager hotela ’’88 rooms’’ pozdravio je sve prisutne i pohvalio saradnju između univerziteta i kompanije MK MountainResort u okviru koje hotel posluje. On je istakao da izuzetno veliki broj studenata danas prolazi kroz posebno kreirani trainee program ovog hotela i rekao kako gotovo ceo jedan sektor hotela čine zaposleni diplomci Univerziteta Singidunum. U narednom periodu planiran je veliki skup svih diplomaca na Univerzitetu Singidunum. Za više informacija o Alumni Asocijaciji posetite sajt  ili pišite na alumni|mmnkk|singidunum.ac.rs
Prijava za Spark radionicu
Nakon uspešno pokrenute Big Data R&D inicijative, u okviru Kluba studenata informatike, organizuje se Spark radionica za sve zainteresovane studente Univerziteta Singidunum. Radionica će se održati u sredu,  13.04.2016.  u  19 časova , u sali  E-01 , u Danijelovoj 32. Predavači su pioniri u razvoju Big Data i IoT rešenja: Miloš Milovanović i Darko Marjanović. Cilj radionice: Razvoj Spark aplikacija kroz upoznavanje sa tri osnovne komponente: Spark Streaming, Spark SQL i Spark MLlib Kratka agenda : Uvod u virtualizaciju, Linux OS i njegovu instalaciju na VirtualBox. Prolazak kroz instalaciju Spark-a i podešavanje radnog okruženja. Implementacija Spark aplikacija u Python programskom jeziku. Učitavanje podataka iz raznovrsnih izvora, transformacija i obrada podataka. Vizuelizacija obrađenih podataka za potrebe poslovnih korisnika. Za sve dodatne informacije možete se obratiti prof. dr Angelini Njeguš, na adresu e-pošte  anjegus|mmnkk|singidunum.ac.rs . Zbog ograničenog broja mesta, potrebno je da se prijavite za radionicu na linku  ksi.singidunum.ac.rs/prijava . O Big Data R&D inicijativi Ideja Big Data Research & Development inicijative je da se na Univerzitetu Singidunum kreira jezgro za razvoj Big Data Analytics rešenja za potrebe istraživanja i tržišta. Studenti koji budu prepoznali sebe u radu sa novim Big Data tehnologijama, imaće prilike da budu vođeni od strane mentora, da rade na realnim studijama slučaja, da budu uključeni u istraživačke radove, da pregovaraju sa korisnicima u cilju prilagođavanja budućih rešenja. Predstavljanje inicijative je održano 16. marta 2016. godine, u okviru kojeg je održano i uvodno predavanje o Big Data alatima, od strane Darka Marjanovića. Predavači: Prof. dr Angelina Njeguš: Big Data Analytics, Data Warehouse, Data mining; Doc. dr Marina Marjanović-Jakovljević: Internet of Things, Machine Learning algoritmi i alati; Darko Marjanović: Hadoop, Spark, Kafka, Apache Hive, Apache Pig, Python; Miloš Milovanović: Hadoop, Spark, Kafka, Apache Hive, Apache Pig, Python.
Kolokvijumska nedelja
Sedmica od 4. do 8. aprila 2016. godine je kolokvijumska nedelja. U pitanju je šesta nedelja semestra. Kolokvijumska nedelja je nenastavna nedelja , kada se prema rasporedu održavaju isključivo prvi kolokvijumi iz predmeta takućeg semestra. Druga kolokvijumska nedelja je u periodu od 16. do 20. maja 2016. godine. Studentima svih studijskih programa želimo uspeha na kolokvijumima.
Naši diplomci: Mihailo Mudrinić – Dev Cypher
Moje ime je Mihailo Mudrinić. Osnovne i master studije završio sam na Fakultetu za informatiku i računarstvo. Zaposlen sam na poziciji CTO-a ( Chief technology officer) u beogradskoj IT kompaniji Devcypher . Trenutno vodim tim sa sedištem u Beogradu. Primarna odgovornost  CTO-a je tehnološki razvoj firme, uvođenje novih tehnologija u svakodnevni rad, i unapređenje postojećih tehnoloških rešenja. Pri izradi softverskih rešenja koristimo: PHP, HTML5, CSS3, JavaScript itd. Pored navedenih tehnologja, u svakodnevnom radu koristimo brojna programska okruženja i softverska rešenja koja predstavljaju polaznu osnovu projektnog koda, neki od poznatijih su Laravel, AngularJS i sl. Takođe, moja pozicija podrazumeva unapređenje pomenutih rešenja i osmišljavanje dodatnih funkcionalnosti koje mogu dovesti do povećanja produktivnosti i performansi sofvera koji se izrađuje. Tokom dosadašnje karijere učestvovao sam u projektima različitih sfera poslovanja, od finansijskih do onih koji se bave menadžmentom u građevinarstvu: Admiral Markets, ForexClub, Vilmero CH itd. Studiranjem na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum, dobio sam dobru osnovu iz oblasti informacionih tehnologija i informacione bezbednosti. Studijski program je savremeno koncipiran i studentima omogućava sticanje veština koje su neophodne za posao iz ove oblasti. Specifičnost Univerziteta ogleda se u posvećenosti i nesebičnoj podršci asistenata i profesora koji studentima pružaju potrebna znanja, kako iz oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu, tako i iz oblasti koje nisu obuhvaćene zvaničnim programom.
Održano gostujuće predavanje "Leadership u 21. veku"
U petak 15. aprila 2016. godine dr Darko Babić, direktor DHL Internacionalne komanije za Srbiju,  održao je gostujuće predavanje u okviru časova iz predmeta Logistika. Tema predavanja bila je  "Leadership u 21. veku". Nakon predavanja prisutni student i profesori su postavili brojna pitanja direktoru DHL. U toku posete sa direktorom DHL komanije je dogovoreno sklapanje Ugovora o poslovnoj saradnji što daje veliku šansu studentima Univerziteta Singidunum za buduću poslovnu praksu i moguće zaposlenje, a komaniji DHL kao potencijalnom poslodavcu da  izabere naše najbolje studente. Darko Babić je po obrazovanju diplomirani pravnik. Karijeru je započeo kao advokat. Logistika nije nimalo slična advokaturi za koju se Babić obrazovao. Ipak, uspeo je da ovlada tom naukom, koja je u Srbiji tek u začetku, iako je jedna od najprofitabilnijih privrednih grana u svetu. “Uvek će biti potrebe da se neka roba preveze sa jednog na drugo mesto. Ta nauka je tek počela da se izučava u Novom Sadu i Beogradu, ali to su začeci. DHL sarađuje dugo sa studenskim udruženjem AISEC. Svake godine šaljemo studente na obuku negde u našu mrežu. Neki od njih ostanu kod nas da rade, ali većina ostane i u inostranstvu. Takođe, posmatramo i maturante koje bi mogli da pošaljemo na studije logistike u inostranstvo. Oni bi 2016. godine mogli da počnu ozbiljno da rade, da bi oko 2020. godine ušli u top-menadžment”, kaže Babić. i dodaje da želi da se među praktikantima i zaposlenima nađu i studenti i diplomci Univerziteta Singidunum. „Svaka pošiljka ima svoju draž i za naše klijente neprocenjivu vrednost, bilo da je reč o bitnom ugovoru ili rođendanskom poklonu. Osmeh i zahvalnost klijenata najveća su nagrada i podstrek da nastavimo sa pružanjem, ne dobre, već izvanredne usluge.” 
Univerzitet Singidunum © 2016
Univerzitet Singidunum © 2016