119,3659
Vesti

Fakultet za informatiku i računarstvo

Informacija o ispitnim rokovima
Obavaštavamo sve studente o Pravilima studiranja iz Zakona o visokom obrazovanju: Pravila studija član 102, stav 9 i 10. Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, upisuje isti predmet. Student koji ne položi izborni predmet, može ponovo upisati isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet. Univerzitet Singidunum je omogućio studentima da ponovni upis (obnovu) nekog predmeta ostvare sa 50% cene u odnosu na prvi upis tog istog predmeta. Univerzitet Singidunum u skladu sa Zakonom, ima definisanih 9 rokova za polaganje. Redovni ispitni rokovi su: januar, februar, jun, jul, septembar 1 i septembar 2, dok su vanredni ispitni rokovi april, novembar i decembar. Vanredni ispitni rokovi su namenjeni studentima koji su ponovo upisali neki predmet, kao i studentima koji su u toku leta boravili na tzv. Work&Travel programima (za šta je neophodan dokaz). U narednom novembarskom i decembarskom roku ispite mogu prijavljivati isključivo studenti koji su definisali svoj status studiranja (upisali akademsku 2017/2018. godinu ili obnovili predmete) ili su boravili na W&T programu.  
Radna subota - 28. oktobar
Na osnovu akademskog kalendara za 2017/2018. godinu subota 28. oktobar 2017. godine je radna - odrađuje se sreda 3. januar 2018. godine. U radnu subotu nastava i konsultacije se odvijaju po rasporedu za sredu. Potrebno je proveriti tačan raspored nastave i konsultacija za radnu subotu na stranicama predmeta. Akademski kalendar možete pogledati ovde .
Vanredni novembarski ispitni rok
Vanredni novembarski ispitni rok biće održan od 4. do 10. novembra. Prijava ispita počinje 23. oktobra 2017. godine. Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pre datuma održavanja ispita. Cena prijave je 3.000 dinara. Ispit se može prijaviti najkasnije 1 dan pre datuma održavanja ispita do 14.00. Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita. Prijava ispita vrši se isključivo putem mejla estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs . Mejl mora biti poslat sa Singimail adrese. Kako bi ispit bio prijavljen potrebno je da u mejlu budu navedeni sledeći podaci i dostavljena sledeća dokumentacija (skenirana ili fotografisana): Ime i prezime Broj indeksa Spisak ispita koje treba prijaviti Uplatnica na ime naknade za prijavu ispita Dokaz o učešću na Work &Travel programu (pečatiran i potpisan Ugovor ili strana pasoša na kojoj se nalaz viza). Prijava ispita bez navedene dokumentacije neće biti moguća. Studenti su u obavezi da na svom eStudent nalogu nakon 72h od slanja mejla provere da li su im ispiti prijavljeni. Rasporedi ispita biće naknadno objavljeni u sekciji Studenti - Rasporedi - Raspored ispitnih rokova. Vanredni ispitni rokovi su namenjeni studentima koji su ponovo upisali neki predmet, kao i studentima koji su u toku leta boravili na tzv. Work&Travel programima (za šta je neophodan dokaz). U novembarskom roku ispite mogu prijavljivati isključivo studenti koji su definisali svoj status studiranja (upisali akademsku 2017/2018. godinu ili obnovili predmete) ili su boravili na W&T programu.
Svečani prijem nove generacije studenata
Na Univerzitetu Singidunum upriličen je svečani prijem nove generacije studenata, koji će u akademskoj 2017/2018. godini pohađati prvu godinu studija. Bruucoše su pozdravili prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum, prof. dr Mladen Veinović, rektor, prof. dr Slobodan Unković, emeritus, dekani, prodekani, rukovodioci studijskih programa, kao i predstavnici Studentskog parlamenta i studenti stipendisti. Svečanim prijemima prisustvovali su studenti prve godine Poslovnog fakulteta u Beogradu, Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, Fakulteta za informatiku i računarstvo, Tehničkog fakulteta, Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu, kao i studijskog programa Anglistika. Svečanim prijemom brucoša otpočela je i nova akademska godina u Centrima Univerziteta Singidunum u Nišu i Novom Sadu. Brucoše su pozdravili prof. dr Zora Konjović, direktor Centra Novi Sad, prof. dr Bratislav Milovanović, direktor Centra Niš, profesori, asistenti i studenti. Fotografije sa svečanih prijema brucoša možete pogledati na zvaničnoj facebook stranici Univerziteta Singidunum.
Početak nastave za studente II, III i IV godine
Nastava u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine za studente II, III i IV godine svih fakulteta integrisanog Univerziteta Singidunum počinje u utorak 3. oktobra 2017. godine prema rasporedima koji će biti objavljeni na sajtovima Poslovnog fakulteta u Beogradu, Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, Fakulteta za informatiku i računarstvo, Tehničkog fakulteta, Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu, kao i sajtovima Centra Niš i Centra Novi Sad.    Rasporedi će biti objavljeni u delu fakultetskih sajtova STUDENTI - RASPOREDI - RASPOREDI PREDAVANJA   Nastava za studente  II i III godine PFBa, FTHMa, FIRa i TFa je u zgradi u Kumodraškoj 261a (novi naziv ulice je Bulevar Peka Dapčevića )  Nastava za studente IV godine svih fakulteta je u zgradi u Danijelovoj 32.  Nastava za studente Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu (sve godine), studijskog programa Anglistika (I i II godina)  je u zgradi u Danijelovoj 32.     
Upis na II, III i IV godinu studija u akademskoj 2017/18. godini
Upis na II, III i IV godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini može se obaviti od 20. septembra za studente u Beogradu, odnosno 25. septembra za studente u centrima Niš i Novi Sad. Procedura upisa sastoji se od: Popunjavanja ŠV-20 obrasca; Biranja predmeta; Potpisivanja ugovora. Kompletna procedura upisa dostavljena je na zvanične mejl adrese studenata. Predaja indeksa i uplatnica za upis godine vrši se: U Beogradu: radnim danima od 10.00 do 18.00 u amfiteatru A03 u Danijelovoj 32, subotom od 09.00 do 14.00 u studentskom servisu; U Novom Sadu: radnim danima od 09.00 do 19.00 i subotom od 09.00 do 14.00 u studentskoj službi; U Nišu: radnim danima od 09.00 do 17.00 i subotom od 09.00 do 14.00 u studentskoj službi.
Pripremna nastava za brucoše - Informacione tehnologije
Univerzitet Singidunum organizuje besplatnu pripremnu nastavu za brucoše - studente I godine u akademskoj 2017/2018. godini. Pripremna nastava nije obavezna, ali se preporučuje kako bi studenti koji doleze iz različitih srednjih škola mogli da se pripreme za praćenje redovne nastave - predavanja i vežbe. Pripremna nastava će se održavati u novoj zgradi Univerziteta Singidunum u Kumodraškoj 261 (novi naziv ulice Bulevar Peka Dapčevića). Pripremna nastava za Fakultet za informatiku i računarstvo počinje u sredu 27. septembra prema sledećem rasporedu: Fakultet za informatiku i računarstvo - studijski program INFORMACIONE TEHNOLOGIJE. Svečani prijem brucoša i zvanični početak školske godine (nakon pripremne nastave) je u ponedeljak 2. oktobra 2017. godine. Raspored svečanih prijema će biti naknadno objavljen.
Podela udžbenika za zimski semestar
Podela udžbenika za zimski semestar za redovne studente prve godine studija biće vršena u Kumodraškoj 261, na prvom spratu, u slušaonici broj 103 (preko puta portirnice), 2. oktobra 2017. godine, od 10 do 15 časova. Podela udžbenika za zimski semestar za redovne studente druge i treće godine studija biće vršena u Kumodraškoj 261, na prvom spratu, u slušaonici broj 103 (preko puta portirnice), 3. oktobra 2017. godine, od 10 do 15 časova. Podela udžbenika za zimski semestar za redovne studente četvrte godine studija biće vršena u prostorijama „Građa“, na kraju Danijelove ulice, 5. oktobra 2017. godine, od 10 do 15 časova. Podela udžbenika za zimski semestar za redovne studente svih godina studija Anglistike i Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu biće vršena u prostorijama „Građa“, na kraju Danijelove ulice, 5. oktobra 2017. godine, od 10 do 15 časova. Podela udžbenika za zimski semestar za sve zaposlene studente biće vršena u prostorijama „Građa“, na kraju Danijelove ulice, po sledećem rasporedu: 7. i 14. oktobra 2017. godine, od 10 do 14 časova, 12. i 19. oktobra 2017. godine, od 17 do 19 časova. Podizanje udžbenika je moguće dva meseca od početka semestra, ako su izmirene sve obaveze prema Ugovoru o studiranju (proveriti na Studentskom portalu). Molimo studente da sačekaju da budu pronađeni na spisku i da ne odlaze po potvrde u Računarski centar i Studentski servis. Za one koji nisu u mogućnosti da preuzmu knjige, sa njihovim indeksom ih može preuzeti druga osoba.
Erazmus+ mobilnost studenata - Univerzitet Tartu, Estonija
Međunarodna kancelarija Univerziteta Singidunum raspisuje konkurs za dve studentske mobilnosti u letnjem semestru akademske 2017-2018. godine na Univerzitetu Tartu u Estoniji. Stipendija je namenjena studentima koji će u akademskoj 2017/18 godini upisati drugu, treću, odnosno četvrtu godinu studija na studijskim programima: Poslovna ekonomija, Informatika i računarstvo, Informacione tehnologije, Softversko i informaciono inženjerstvo i Anglistika. Erazmus+ stipendija pokriva sve troškove puta i boravka u Estoniji (oko 275€ na ime putnih troškova i 750€ mesečno za troškove smeštaja i boravka), a položeni ispiti odnosno ECTS bodovi biće priznati na Univerzitetu Singidunum. Zainteresovani kandidati treba da pošalju prepis ocena, CV i motivaciono pismo na internationaloffice|mmnkk|singidunum.ac.rs najkasnije do 10.oktobra 2017 .
Ispitni rok Septembar 2
Ispitni rok Septembar 2 biće održan od 11. do 24. septembra. Prijava ispita počinje 25. avgusta 2017. godine. Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pre održavanja ispita. Rok za prijavu ispita po redovnoj ceni od 500 dinara je 5 dana pre održavanja ispita do 15:00. Nakon isteka roka za redovnu prijavu ispita ispit se može prijaviti po ceni od 3.000 dinara najkasnije 1 dan pre održavanja ispita slanjem mejla na adresu estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs do 16:00. Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita. Prijava ispita vrši se preko portala estudent.singidunum.ac.rs . Uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledećem linku . Rasporedi ispita su objavljeni u sekciji Studenti -> Rasporedi -> Raspored ispitnih rokova. Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina za školsku 2016/17. godinu prema Ugovoru o studiranju.
Septembarski ispitni rok
Septembarski ispitni rok biće održan od 28. avgusta do 9. septembra. Prijava ispita počinje 14. avgusta 2017. godine. Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pre održavanja ispita. Rok za prijavu ispita po redovnoj ceni od 500 dinara je 5 dana pre održavanja ispita do 15:00. Nakon isteka roka za redovnu prijavu ispita ispit se može prijaviti po ceni od 3.000 dinara najkasnije 1 dan pre održavanja ispita slanjem mejla na adresu estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs do 16:00. Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita. Prijava ispita vrši se preko portala estudent.singidunum.ac.rs . Uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledećem linku . Rasporedi ispita su objavljeni u sekciji Studenti -> Rasporedi -> Raspored ispitnih rokova. Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina za školsku 2016/17. godinu prema Ugovoru o studiranju.
Poziv za praksu za sistem administratora u preduzeću NetCast
Pozivaju se zainteresovani studenti da jave na konkurs za praksu za sistem administratora u preduzeću NetCast iz Beograda. NetCast je perspektivna i mlada IT kompanija koja ima za cilj pružanje vrhunskih Managed Network i Cloud usluga. Koriste opremu renomiranih proizvođača, kao i najnovije tehnologije i rešenja. Studenti svoju biografiju (Curriculum Vitae) treba da pošalju na adresu e-pošte posao|mmnkk|netcast.rs sa naznakom da je u pitanju konkurs za praksu za sistem administratora. Više informacija možete pronaći u zvaničnom konkursu koji se nalazi u produžetku.
Naši diplomci: Đorđe Arsenović - Datatex Milano
Moje ime je Đorđe Arsenović. Diplomirao sam na Univerzitetu Singidunum, smer Informatika i računarstvo. Trenutno sam zaposlen u kompaniji Datatex sa sedištem u Milanu i kancelarijama u Izraelu, Americi, Nemačkoj, Cirihu i Beogradu. Radim na razvoju ERP (Enterprise Resource Planing) sistema za tekstilne kompanije kao Java Script developer. Prethodno radno iskustvo stekao sam u kompaniji Khaoticen, na poziciji web developer-a. Kompanija za koju radim bavi se razvojem velikog ERP sistema čije je ime NOW. Jedan od projekata na kojima učestvujem uključuje razvoj korisničkog interfejsa. NOW je, kao i svaki drugi ERP sistem, kompleksan i kao takav zahteva odličan, brz a pritom jednostavan interfejs. Kompletan interfejs razvija se u Ext-JS framework-u. Takođe, jedan od mojih zadataka je da brinem o dizajnu celog interfejsa, da se potrudim da svakom našem klijentu rad u NOW sistemu bude prijatan i jednostavan. Trudim se da budem u toku sa novim trendovima u dizajnu korisničkog interfejsa i da dam sve od sebe da jedan ovako moćan sistem dobije odgovarajući izgled. Studije na smeru Informatika i Računarstvo otvorile su mi vrata u svet u kome sam oduvek želeo da se nađem. Izazovni zadaci i fenomenalni profesori Univerziteta Singidunum pomogli su mi da se nađem ovde gde sam sada, ne samo zato što su nam nesebično predali znanje koje imaju, već su nas naučili da istražujemo, dolazimo do srži problema i pokušavamo da rešimo problem na što jednostavniji način. Mislim da su najvažniji adut Univerziteta Singidunum sami profesori i asistenti koji poklanjaju dosta pažnje svakom studentu, podstiču ih na timski rad zanimljivim projektima i trude se da im omoguće što više praktičnog znanja. Moj savet budućim kolegama je da izaberu Univerzitet Singidunum jer sam siguran da će ih pripremiti za velika dela. Takođe, savetujem im da se hvataju u koštac sa problemima i najnovijim tehnologijama, a ne da beže od istih jer će im to dosta značiti. Google i YouTube su vam najbolje kolege, kada naučite da ih koristite na pravi način rad će vam biti mnogo olakšan.
Poziv za KSI radionicu #25
Obaveštavamo sve članove KSI da će se od petak, 21.7.2017. godine održati 25. po redu KSI radionica na temu “Osnove dokument-orijentisanih baza podataka na primeru MongoDB“. Cilj ove KSI radionice jeste upoznavanje sa osnovama MongoDB NoSQL (Not only SQL) bazama podataka. Nakon završetka radionice polaznici bi trebali da imaju osnovna znanja o ne-relacionim bazama podataka i da budu sposobni da kreiraju i upravljaju sa istom. Preduslovi Za praćenje ove radionice potrebno je: Poznavanje osnova baza podataka i način njihovog funkcionisanja. Poželjno je poznavanje relacionih baza podataka kako bi polaznici mogli da naprave što veću paralelu između MySQL i NoSQL baza podataka. Da su članovi motivisani i da žele da stiču nova znanja. Cilj Ova KSI radionica ima za cilj da polaznike upozna sa sledećim oblastima: Instalacija MongoDB softvera i upoznavanje sa NoSQL bazama podataka Unos dokumenata u JSON notaciji Kreiranje, dodavanje u MongoDB kolekciju Pretraživanje i ažuriranje postojećih podataka Objašnjenja kroz izradu mnogobrojnih primera KSI radionica je zakazana za  21. jul 2017.  u  11:00  časova u elektronskoj učionici  E01  u Danijelovoj 32. Molimo sve zainteresovane članove KSI da se zbog organizacije radionice prijave za prisustvo na linku  ksi.singidunum.ac.rs/prijava . Broj mesta je ograničen na  30  polaznika. Studenti koji nisu članovi Kluba studenata informatike treba prvo da se prijave za članstvo u klubu. Sve informacije o članstvu i o načinu prijave možete naći na linku  ksi.singidunum.ac.rs .
Naši studenti: Nawal Ibrahim, Libija
Zovem se Nawal Ibrahim i dolazim iz Libije, zemlje koja se nalazi u severnoj Africi. Došla sam u Srbiju sa svojom porodicom. Studiram informatiku i računarstvo ovde na Univerzitetu Singidunum i trenutno sam na trećoj godini osnovnih studija. Što se tiče života u Libiji, veoma je slično kao ovde, osim problema sa kojima se Libija trenutno suočava, za koje se nadam da će se uskoro rešiti. Medija klub: Na koji način ste se odlučili da upišete Univerzitet Singidunum? Nawal : Kada smo odlučili da se preselimo u Beograd, moj otac se raspitivao kod svojih prijatelja koji bi Univerzitet meni najviše odgovarao i tako smo doneli odluku da to bude Univerzitet Singidunum. Medija klub: Uporedite školski sistem u državi iz koje dolazite sa školskim sistemom u Srbiji. Nawal : Školski sistem u Libiji je vrlo sličan školskom sistemu ovde, ali postoji jedna razlika. U Libiji možete ispite da polažete dva puta. Ako padnete, ne možete ponovo polagati, morate da ponovite celu godinu. Ovde ispite možete polagati više od dva puta. I to je jedina velika razlika. Medija klub: Da li ste zadovoljni načinom na koji se predavanja odvijaju? Da li je Univerzitet Singidunum ispunio vaša očekivanja? Nawal : Da, veoma sam zadovoljna. Profesori su veoma prijateljski nastrojeni i dosta nam pomažu. Idemo na konsultacije, šaljemo im mejlove ako imamo neke dileme. Uvek nam izađu u susret i spremni su da nam pomognu. Može se reći da je Univerzitet Singidunum ispunio moja očekivanja. Medija klub: Kakvi su vaši planovi po završetku studija? Nawal : Planiram da se vratim u Libiju i zaposlim se kao asistent profesora na nekom od libijskih univerziteta ili nešto slično tome. Kada završim osnovne studije možda upišem master ali još uvek nisam odlučila. Medija klub: Opišite svoje dosadašnje iskustvo na Univerzitetu Singidunum. Nawal : Zabavno i veoma korisno! Svima bih preporučila ovakav vid obrazovanja. Intervju i tekst: Milica Simonovski, studentkinja prve godine Anglistike na Univerzitetu Singidunum. Fotografije: Nataša Paunović, studentkinja prve godine Poslovnog fakulteta u Beogradu i Dušan Marković, saradnik Računarskog centra Univerziteta Singidunum. Medija klub studenata Univerziteta Singidunum.
Studentima uručeni Oracle sertiifkati
Oracle kompanija je omogućila studentima Univerziteta Singidunum polaganje i sticanje zvaničnog sertifikata iz kursa "Oracle Database Design and Programming with SQL". Studenti koji su položili sve predispitne obaveze tokom 10-nedeljnog onlajn kursa i uspešno odbranili projektni rad, stekli su pravo na dobijanje sertifikata. Kurs se organizuje svake školske godine početkom letnjeg semestra i mogu ga besplatno pohađati svi studenti Univerziteta Singidunum, koji žele da nauče da projektuju i razvijaju baze podataka. Ove školske godine od ukupno 64 prijavljenih studenata sa Fakulteta za informatiku i računarstvo, 34-oro je uspešno položilo ispite i time steklo prava na zvaničan Oracle sertifikat. Kursom je administrirao mr Nikola Rančić, a koordinirala prof. dr Angelina Njeguš. Svečano uručenje sertifikata je organizovano dana 7. jula 2017. godine. Više o samom programu kursa možete pogledati ovde .
Univerzitet Singidunum © 2017
Univerzitet Singidunum © 2017